UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Geschiedenis van de UBA

Deze rubriek heeft als doel de geschiedenis van de UBA voor te stellen, alsook de geschiedenis van het radioamateurisme in België. De teksten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de speciale editie van CQ-QSO die uitgebracht werd in 1998 naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de UBA (door ON4WF, ONL6570 en ON5HAM), en op bijkomend werk van ON4UN.


ON5HAM

ON5HAM
ON4WF

ON4WF
ON4UN

ON4UN
ONL6570

ONL6570
Ziehier een overzicht van de verschillende hoofdstukken die aan bod komen in deze rubriek.