UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Tijdschrift CQ-QSO

1. Wat is CQ-QSO?

Het tijdschrift CQ-QSO is nog steeds de meest klassieke manier om de leden te informeren, hoewel in de laatste jaren er heel wat bijkomende bronnen zijn gekomen vanwege elektronische mediasystemen zoals het Internet.

Cover CQ-QSOAlle leden die hun bijdrage betalen ontvangen het tijdschrift CQ-QSO. Er zijn 6 nummers per jaar, één om de twee maand. CQ-QSO verschijnt in principe vóór de 1ste van de onpare maanden.

CQ-QSO is er voor de leden, maar ook DOOR de leden. Een heel belangrijk gedeelte van ons tijdschrift wordt door vaste medewerkers geschreven, die elk hun eigen rubriek verzorgen. De redactie zoekt echter steeds naar goede en liefst originele artikels, misschien ook van jou?


2. Schrijven voor CQ-QSO

Stuur jouw artikels en bijdragen rechtstreeks (liefst per E-mail plus "attachment") naar de hoofdredacteur van CQ-QSO (cq-qso [at] uba [dot] be). Teksten en tekeningen kunnen in om het even welke vorm worden aangeboden, bij voorkeur via E-mail met of zonder bijlage(n). Gebruik bij voorkeur het MS Word (.doc of .docx), RTF- of ODT-formaat. De redactie is uitgerust om dat soort teksten te verwerken.

Welke soort artikels zoeken onze lezers?

  • Liefst hebben we artikels die typische aspecten van radiocommunicatie behelzen (geen te algemeen technische artikels over elektronica).
  • Geen zwaar theoretische uiteenzettingen. CQ-QSO is geen tijdschrift exclusief voor ingenieurs.
  • Technische artikels over jouw specifieke technische realisaties.
  • Algemene technische artikels over typische radioamateur onderwerpen.
  • Het verhaal van uw DX-peditie, van uw velddag, van jouw contest.
  • Uw ervaringen met uw nieuwe antenne, met jouw nieuwe transceiver.
  • enz…

Indien je informatie hebt voor publicatie in CQ-QSO, via ON4UB of voor de UBA website, stuur die per E-mail aan: info [at] uba [dot] be.

3. Termijnen voor het indienen van teksten voor CQ-QSO

CQ-QSO verschijnt zes maal per jaar. Indien M de maand van publicatie is, dan moet de redactie over de kopij beschikken ten laatste de 15de van de maand M - 2.

Tijdlijn verschijningsmaand