UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Luisteramateurs (SWL)

De UBA en de radio luisteramateurs

cartoon
Luisteren maakt een belangrijk deel uit van het radioamateurisme. Je kan met deze hobby snel van start gaan, zonder examen, door al luisterend kennis te maken met de mogelijkheden van het radioamateurisme. Vele kandidaten-zendamateurs waren eerst een poosje luisteramateur (Short Wave Listener - genoemd), en dat is zeker een prima leerschool willen ze na het behalen van hun radioamateurvergunning meteen actief worden op de verschillende amateurbanden.


Al luisterend beleef je plezier aan radio en bouw je ervaring op in deze heel bijzondere wereld van het radioamateurisme.
Als luisteramateur kan je experimenteren met techniek, antennes en ontvangers alsook ervaring opdoen in verband met de eigenschappen van radiogolven. In de UBA vind je collega zendamateurs alsook enthousiaste luisteramateurs, met wie je samen ervaring opbouwt op het gebied van radiocommunicatie.

Als luisteramateur kan je ook contacten leggen met de gehoorde zendamateurs. Via ontvangstrapporten, QSL-kaarten, die voor de UBA-leden via het UBA QSL-bureau gratis wereldwijd verspreid worden. Veel zendamateurs beantwoorden deze rapporten met hun eigen QSL-kaart. Voor het versturen van QSL-kaarten gebruik je een speciale persoonlijke "call".

infoAlle leden van de UBA krijgen een lidnummer, nl. het ONL-nummer. Ook hij die reeds vele jaren zendamateur is blijft bij de UBA een ONL-nummer behouden. Het ONL-nummer wordt door de luisteramateurs gebruikt als identificatie (hun "call") op hun SWL QSL-kaart en deze "call" is uiteraard nodig om QSL-kaarten via het UBA QSL-bureau te ontvangen. Het ONL-identificatienummer is, in tegenstelling met de roepnaam van de zendamateurs, niet toegekend door het BIPT.

De UBA ONL-commissie stimuleert de luisteramateurs in België met hun hobby. Elke luisteramateur kan er terecht met zijn vragen. Er wordt regelmatig een speciale rubriek in CQ-QSO (het tweemaandelijkse tijdschrift van de UBA) aan de ONL’s voorbehouden. De onl [at] uba [dot] be (ONL-manager) is verantwoordelijk voor deze ONL-rubriek. Deze kolom brengt nieuws specifiek voor luisteramateurs en brengt verslag uit over al hun activiteiten. Alle UBA-contesten hebben een speciale rangschikking voor de luisteramateurs.

Alhoewel de UBA een vereniging is van radio-zendamateurs ligt het voor de hand dat ook luisteramateurs, en heel in het bijzonder de aspirant radioamateurs gegeerde leden zijn voor de vereniging. Naast deze groep tijdelijke luisteramateurs is er een heel kleine groep luisteramateurs die om bepaalde redenen geen zendamateur willen worden. Ook deze groep radio-enthousiasten zijn van harte welkom in onze vereniging.

Een luisteramateur hoeft geen examen af te leggen bij het BIPT, noch enige vergunning voor wat dan ook aan te vragen. Wel dient hij in regel te zijn met de wetgeving in verband met het gebruik van ontvangstapparatuur buiten de omroepbanden.

Info voor ONLs

Jean-Pierre, de ONL manager van de UBA laat weten dat hij nog steeds over tal van artikels en informatie beschikt die specifiek voor ONLs interessant zijn.

Indien u informatie wenst, aarzel niet hem een onl [at] uba [dot] be (mailtje) te sturen.

VHF/UHF/SHF contesten: afschaffen SWL categorie

Op de IARU Region I conferentie te Davos werd in de VHF werkgroep besloten om de categorie SWL af te schaffen voor de IARU VHF/UHF/SHF contesten. Dit wegens gebrek aan interesse.

Nog een extra reden om ON3 (of hoger) te worden!

QSL afbeeldingen op de website

De discussie sleept al een tijdje aan over het publiceren van QSL-kaarten (foto's kijken) op de ONL site en in CQ-QSO. Omdat de meerwaarde ervan in twijfel kan worden getrokken, is dit nooit gebeurd.

Volgende website lijkt wel interessant voor diegenen die er toch behoefte zouden aan hebben. Ook niet aanvaarde DXpedities worden er vermeld. Neem eens een kijkje.

Ontvangen van zwakke signalen via de PC

zwakke signalenGisterenavond tijdens de maandelijkse vergadering in de sectie RSX heeft Filip, ON4PC, de première gegeven van zijn voorstelling over het ontvangen van zwakke signalen via PC.
De voorstelling behandelt tal van aspecten rond het registreren en analyseren van zwakke signalen gaande van QRSS ontvangst, over reflecties op meteorieten en zelfs vliegtuigen tot en met het waarnemen van ES propagatie en Aurora.

Voor de ONLs die soms klagen dat alles in functie van de amateurs staat: dit is een discipline waar elke amateur maar vooral ook elke ONL een nieuwe wereld kan ontdekken.
Het enige wat nodig is zijn een computer, wat (gratis) software, een ontvanger met een simpele draadantenne en een portie gezond verstand.

Houd de UBA agenda in het oog om te zien in welke sectie Filip langskomt om deze spreekbeurt geven.

ONL2309 SK

Van Patrick Elyn- ON4CIN en tevens CM van de sectie ZLZ - kregen we het nieuws van het plotse heengaan van zijn vader Roger, ONL2309.

Een kleine story
ONL2309Mijn vader was al in contact gekomen met de "radio" toen hij als jonge knaap in het leger ging en daar met de radiojeep mocht rijden en contacten leggen met andere eenheden. Hij wilde dit verder doen, maar na zijn legerdienst ging Roger gewoon werken en was de radio verleden tijd. In negenenzeventig kwam hij in contact met de CB of 27 Mc die toen vrij was en kocht hem een zender (AM 12 Kanalen) en de microbe had hem vlug te pakken. Via zijn broer Alfons ONL6975 (nu ON2TT) kwam hij in contact met de radio amateurs van Zelzate. Dat was in het jaar 1981. Hij vond dit zo een mooie hobby dat hij besloot om lessen te volgen in de sectie en hij hoopte een roepteken te kunnen bemachtigen.


Verschillende keren is hij naar Brussel geweest, maar meestal met een juist niet gedachte kwam hij terug naar Gent. Niet iedereen heeft kansen gehad in zijn jonge jaren om te leren, van een basis vergunning was er toen nog geen sprake. Toch bleef hij vast geloven dat het ging lukken. Zelfs nu nog was hij aan het leren geslagen om zijn basisvergunning te halen en was hij aan het uitkijken om lessen te volgen voor een harec vergunning te behalen. De hobby heeft ook mij te pakken gekregen, wij de kinderen, zaten in de jaren tachtig op de strijkplank te luisteren naar al die vreemde radio amateurs.
Bijna al wat de sectie ZLZ organiseerde van velddagen tot opendeur dagen, bezoeken, congressen was hij van de partij.
Voor de sectie ZLZ gaat er daarom een stukje ketting verloren, een houvast, een persoon waar je op kon bouwen.

We wensen de familie en de sectie ZLZ veel sterkte toe.

Op zoek naar een broadcast station?

radio locatorDeze interessante website is een hulp voor wie op zoek is naar informatie betreffende broadcast-stations. Meer dan 10.000 links en 2.500 streaming-sites staan erop vermeld. Interesse? Surf naar deze webpagina.

Oproep aan de ONLs

Bericht aan alle ONLs: deze rubriek is er voor en door jullie. Als niemand iets doorstuurt voor de website of CQ-QSO, dan zorgen jullie zelf voor de afbouw van de ONL-commissie die als doel heeft de ONL binnen de amateurwereld te vertegenwoordigen.

Indien niemand iets onderneemt zou de foto rechts van deze tekst wel eens een voorbeeld kunnen zijn van de toekomstige ONL rubrieken op de website en in CQ-QSO!

Public Relations en de basisvergunning

krantenknipsel
Als overkoepelende organisatie kan de UBA wel zaken in gang steken zoals de Basisvergunning, maar zonder de steun van de secties staan we nergens.

Deze advertentie verscheen onlangs in het weekblad Atlas, een van de grootste weekbladen in West-Vlaanderen.

Natuurlijk kan niet elke sectie voor zo'n reklamestunt zorgen, maar wie niets zaait zal ook nooit oogsten.

Luisteramateurs, laat deze kans niet liggen en profiteer van de mogelijkheid om een vergunning te bekomen.

Proficiat KTK!

HF ontvangers

icomLuc, ON7YV, heeft ons een update gestuurd betreffende de ICOM HF ontvangers: "Uw nuttig artikel rond HF ontvangers heeft onze aandacht getrokken. Als officieel importeur voor ICOM Benelux wens ik eraan toe te voegen dat indien de R75 uit produktie is, dat hij nog steeds in stock beschikbaar is in verschillende verkooppunten. Daarentegen blijft de uitstekende R8500 en de PCR1000 volledig ter beschikking en is er niets dat aanwijst dat de produktie hiervan zou stoppen."