UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

De vereniging

De UBA is een dienstverlenende vereniging (vzw) met ruim 2.800 leden, die quasi de totaliteit van de Belgische actieve radioamateurs vertegenwoordigt.


Wat is de UBA?

De UBA (Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs) is een vereniging van mensen, met één gemeenschappelijk interessepunt: ze hebben allemaal belangstelling in de techniek van de radiocommunicatie.

De statuten leggen duidelijk vast dat het radioamateurisme een technische hobby is en geen communicatiehobby zoals CB (Citizen Band). Het radioamateurisme is erkend door de International Telecommunications Union (de ITU is een afdeling van de Verenigde Naties die instaat voor de verdeling van het radiospectrum en die alle procedures met betrekking tot telecommunicatie vastlegt) en wordt erkend als een DIENST (net zoals de land-mobiele dienst, de maritieme dienst, enz…), dit wegens de vele bijdragen en diensten die het radioamateurisme gedurende bijna één eeuw aan de gemeenschap heeft gebracht.

Statuten PDF
versie: oktober 2022

Reglement van Inwendige Orde 5.01 PDF
versie: September 2018

Wat doet de UBA?

De UBA vertegenwoordigt de radioamateurs bij alle nationale en regionale gezagsorganen (ministeries, BIPT, enz...) en verdedigt er hun belangen, in eerste instantie op een proactieve manier. Het vertegenwoordigt eveneens de Belgische radioamateurs via zijn banden met de IARU (International Amateur Radio Union) op de hoogste besluitvormingsniveaus op wereldvlak (ITU, UN).

De UBA helpt en steunt zijn leden in allerhande aspecten bij het beoefenen van de hobby (informatieverstrekking, QSL-kaarten-dienst, organiseren van activiteiten, verzekeringen, gerechtelijke bijstand, enz…) en het helpt de kandidaat-radiozendamateurs bij het voorbereiden van het BIPT-examen.


Situering van de UBA op nationaal en internationaal vlak

De UBA is de enige nationale vereniging van radioamateurs in België. Het is ook alleen zij die erkend is door de IARU als vertegenwoordiger van de Belgische radioamateurs. De IARU is op haar beurt de enige wereldwijde vereniging van radioamateurs die door de ITU (International Telecommunications Union) erkend wordt. De ITU erkent de radioamateurdienst en definieert op globale wijze de radioamateurbanden (en de banden voor alle andere diensten) en landenprefixen. De IARU coördineert en behartigt de belangen van alle lidverenigingen (zoals de UBA) bij de ITU.

Organisatie in UBA-secties (plaatselijke afdelingen)

De UBA bestaat uit meer dan 80 lokale secties. Die zijn verspreid over gans België. Elke sectie wordt geleid door een sectievoorzitter. Die wordt jaarlijks onder de leden van zijn sectie gekozen.


De verschillende UBA-secties organiseren op regelmatige tijdstippen vergaderingen. Een aantal van hen hebben zelfs wekelijkse bijeenkomsten. Vele secties organiseren ook lessen ter voorbereiding op het BIPT-examen. De secties zorgen ook voor het verzenden en het ontvangen van de QSL-kaarten. Die kunnen door de leden op de sectie worden afgegeven en opgehaald. De secties organiseren eveneens voordrachten, sociale en promotionele activiteiten en nemen deel aan wedstrijden (contesten), enz... In sommige secties wordt er ook uitgebreid aan zelfbouw gedaan. Met andere woorden, elke sectie heeft zowat zijn eigen karakter en zijn eigen specificiteit.

We stellen je daarom voor even een bezoek te brengen aan één of meerdere secties in jouw buurt. Je kan er kennis maken met de sectievoorzitter en met enkele van de leden. Schriftelijk of telefonisch contact met de voorzitter van een sectie naar keuze kan natuurlijk ook.


Informatieverstrekking door de UBA

Informatie wordt aan de leden verstrekt op verschillende manieren:

  • Het tijdschrift CQ-QSO: CQ-QSO verschijnt 6 maal per jaar. CQ-QSO is het officieel tijdschrift van de vereniging. Het is tweetalig (d.w.z. dat alle artikels zowel in het Nederlands als in het Frans worden opgenomen). Het tijdschrift bevat zowel technische artikels en algemene informatie (bijvoorbeeld BIPT-zaken) als wetenswaardigheden die door de verantwoordelijken van de HF-, van de VHF- en de andere commissies worden verzameld,
  • De UBA Web-site op het Internet: de UBA web-site (www.uba.be) heeft een dubbel doel:
    • een luik te zijn naar de buitenwereld en naar zij die (nog) geen lid zijn van de UBA,
    • een bron te zijn van snelle informatieverstrekking naar de UBA-leden. Een deel van die informatie wordt inderdaad alleen aan UBA-leden verstrekt.
  • Het nationaal UBA-station ON4UB: ON4UB is het Nationaal Station van de UBA, dat tot begin 2006, gedurende bijna een halve eeuw zorgde voor nieuwsverstrekking en opleiding via radio. De radio-infrastructuur van ON4UB zal in de toekomst gebruikt worden onder andere voor CW cursussen (in voorbereiding),
  • Via het kanaal DM-CM: De DMs (district managers of provinciale voorzitters) wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de UBA bij en organiseren in hun regio vergaderingen met de Sectievoorzitters (CM's) die aldus op de hoogte gebracht worden van wat er beslist is op de Raad van Bestuur. Dit is een twee-weg communicatie- en informatie-kanaal waarlangs ook vragen van de leden naar de Raad van Bestuur kunnen terugvloeien.

Het maatschappelijk adres van de UBA is:

Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs (UBA)
Vereniging Zonder Winstoogmerk

Drukpersstraat 4
1000 Brussel
Tel.: 02/227 11 6302/227 11 63 - Fax: 02/218 31 41
BijlageGrootte
RIO_5_01_NL.pdf995.72 KB