UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Getuigschrift / vergunning

Het getuigschrift

harec
Wanneer men slaagt in één van de BIPT-examens, dan bekomt men al naar gelang de aard van het examen waarvoor men is geslaagd:
  • een getuigschrift voor de basisvergunning (hiervoor is geen CEPT-erkenning)
  • een HAREC-getuigschrift

Het getuigschrift geeft geen toelating om een radiozendstation in te richten. Met het getuigschrift wordt er ook geen roepnaam toegekend. Het is alleen een document dat stelt dat je geslaagd bent in het examen waaraan je hebt deelgenomen.

De houder van een getuigschrift (examencertificaat) mag in geen geval een station opzetten, doen werken of bedienen, ook niet als tweede operator.

De Vergunning

vergunning
Met de bekomen getuigschriften kan de radioamateur een vergunning aanvragen voor het aanleggen van een radioamateurstation. De vergunning is steeds vergezeld van een eigen roepteken. Sedert 2005 worden aan iedereen de vergunningen voor vast station, voor mobiel station, voor draagbaar station en voor station op 2de verblijfplaats (/A) afgeleverd. Wanneer men /A opereert moet men steeds het adres van die 2de verblijfplaats melden aan het BIPT.

Voor het openen van een dossier bij het BIPT wordt een éénmalige kost aangerekend dat voor 2011 € 34,60 bedraagt.

Tenslotte wordt er ook een jaarlijks recht geïnd. Dit noemen we ook de controletaks en is er in principe om de kosten van de controledienst van het BIPT (NCS) te betalen. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast (geïndexeerd). Voor 2011 bedraagt het jaarlijkse recht € 44,30.
Sedert de aanpassing van het KB der radioamateurs op 1 september 2005, worden er door het BIPT volgende vergunningen afgeleverd:
  • basisvergunning (ON3): instapvergunning voor beginners die een deel van de in België toegelaten amateurfrequenties tussen 3,5 en 440 MHz, dit in alle modes met uitzondering van (D)ATV en met een maximaal uitzendvermogen van 50 W toelaat. Deze vergunning is niet erkend in het buitenland.
  • basisvergunning (ON2): voormalige aspirant-radioamateurvergunning die alle in België toegelaten amateurfrequenties tussen 1.8 en 440 MHz, dit alle modes met uitzondering van (D)ATV en met een maximaal uitzendvermogen van 50 W (10W in het frequentiebereik 1,85-2,00MHz) toelaat. Deze vergunning is gelijkgesteld aan de CEPT-Novice vergunning en is beperkt erkend in het buitenland.
  • HAREC-vergunning (ON1, 4, 5, 6, 7, 8): deze vergunning geeft met maximum aan privileges (klik hier voor toegelaten frequenties en modes). Deze vergunning is gelijkgesteld aan de CEPT-HAREC vergunning en is daardoor erkend in nagenoeg heel Europa en tal van landen buiten Europa.