UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Frequentie / vermogens

Belangrijke opmerkingen

 1. Bovenop de regels van het BIPT is er uiteraard ook het IARU bandplan (HF en VHF) dat aanduidt welke delen van de banden gereserveerd zijn voor specifieke modes.
 2. Er is in de regelgeving geen beperking wat betreft de frequenties waarop een zender (zend-ontvanger) KAN uitzenden. De beperking geldt alleen het gebruik van de frequenties. M.a.w. men mag dus een toestel bezitten dat BUITEN de in onderstaande tabellen vermelde frequentiebanden kan UITZENDEN.
 3. De zender mag een gespecificeerd vermogen hebben dat maximaal 2 x hoger ligt dan het vermogen in de tabel aangegeven.

Deze drie opmerkingen gelden voor alle klassen van vergunningen.

Bedieningscertificaat van klasse C (Basisvergunning - ON3)

Band Golflengte Frequentie (MHz) Vermogen
HF 80 m 3.500 - 3.800 25 W
40 m 7.000 - 7.100 25 W (2)
7.100 - 7.200 25 W
30 m 10.110 - 10.150 25 W
20 m 14.000 - 14.350 25 W (2)
15 m 21.000 - 21.450 25 W (2)
10 m 28.000 - 29.700 25 W (2)
VHF 2 m 144.000 - 146.000 50 W (2)
UHF 70 cm 430.000 - 440.000 50 W (3)
Opmerkingen:
 • Uitzendingen zijn toegelaten in alle klassen, uitgezonderd ATV en DATV.
 • Alleen commerciële apparatuur (en commerciële kits) zijn toegelaten (geen zelfbouw of "ombouw").
 • Wijzigingen aan toestellen mogen niet worden aangebracht.
 • Het maximum vermogen van de zendapparatuur mag niet meer dan 100W afleveren en moet gebruikt worden conform het maximum toegelaten vermogen.
 • (2) De volgende frequentie segmenten:
     7,000-7,100 MHz
     14,000-14,250 MHz
     18,068-18,168 MHz
     21,000-21,450 MHz
     28,000-29,700 MHz
     144,000-146,000 MHz
mogen gebruikt worden voor verbindingen tussen radioamateurs via satelliet, met hetzelfde statuut als voor verbindingen van andere radioamateurs.
 • (3) De verbindingen tussen radioamateurs via satelliet mogen plaatsvinden in het frequentiesegment 435,0 - 438,0 MHz op voorwaarde dat geen andere diensten worden gestoord.

Bedieningscertificaat van klasse B (Novice-vergunning - ON2)

Band Golflengte Frequentie (MHz) Vermogen
MF 160 m 1.810 - 1.850 100 W (1)
1.850 - 2.000 100 W
HF 80 m 3.500 - 3.800 100 W
40 m 7.000 - 7.100 100 W (2)
7.100 - 7.200 100 W
30 m 10.100 - 10.150 100 W
20 m 14.000 - 14.350 100 W (2)
17 m 18.068 - 18.168 100 W
15 m 21.000 - 21.450 100 W (2)
12 m 24.890 - 24.990 100 W
10 m 28.000 - 29.700 100 W (2)
VHF 6 m 50.000 - 52.000 100 W
2 m 144.000 - 146.000 50 W (2)
UHF 70 cm 430.000 - 440.000 50 W (3)
Opmerkingen:
 • Uitzendingen zijn toegelaten in alle klassen, uitgezonderd ATV en DATV.
 • Alleen commerciële apparatuur (en commerciële kits) zijn toegelaten (geen zelfbouw of "ombouw").
 • Wijzigingen aan toestellen mogen niet worden aangebracht.
 • Het maximum vermogen van de zendapparatuur mag niet meer dan 200W (100 W op 2 m en 70 cm) afleveren en moet gebruikt worden conform het maximum toegelaten vermogen.
 • (2) De volgende frequentie segmenten:
     7,000-7,100 MHz
     14,000-14,250 MHz
     18,068-18,168 MHz
     21,000-21,450 MHz
     28,000-29,700 MHz
     144,000-146,000 MHz
mogen gebruikt worden voor verbindingen tussen radioamateurs via satelliet, met hetzelfde statuut als voor verbindingen van andere radioamateurs.
 • (3) De verbindingen tussen radioamateurs via satelliet mogen plaatsvinden in het frequentiesegment 435,0 - 438,0 MHz op voorwaarde dat geen andere diensten worden gestoord.

Bedieningscertificaat van klasse A (HAREC-vergunning - ON1 en ON4-9)

Band Golflengte Frequentie (MHz) Vermogen
LF 2200 m 0.1357 - 0.1378 1 W ERP

MF
630 m 0.472 - 0.479 5 W EIRP
600 m 0.501 - 0.504 5 W EIRP (6)
160 m 1.810 - 1.850 1500 W (1)
1.850 - 2.000 150 W (2)
HF 80 m 3.500 - 3.800 1500 W(1)
60 m 5.3515 - 5.3665 15 W EIRP
40 m 7.000 - 7.100 1500 W (2)
7.100 - 7.200 1500 W
30 m 10.100 - 10.150 1500 W     
20 m 14.000 - 14.350 1500 W (2)
17 m 18.068 - 18.168 1500 W (2)
15 m 21.000 - 21.450 1500 W (2)
12 m 24.890 - 24.990 1500 W (2)
10 m 28.000 - 29.700 1500 W (2)
VHF 6 m 50.000 - 52.000 200 W    
4 m 69.950 10 W EIRP (7)
4 m 70.190 - 70.4125 50 W    
2 m 144.000 - 146.000 1500 W (2)
UHF 70 cm 430.000 - 433.050 1500 W
433.050 - 434.790 200 W (9)
434.790 - 440.000 1500 W (3)
23 cm 1240 - 1270 200 W
1270 - 1300 200 W (3)(4)(10)
Microwaves 13 cm 2300 - 2450 200 W (3)(5)
6 cm 5650 - 5725 200 W (3)(4)
5725 - 5850 200 W (2)(5)
3 cm 10000 - 10450 200 W
10450 - 10500 200 W (2)
  24000 - 24050 200 W (2)(5)
  24050 - 24250 200 W
  47000 - 47200 200 W (2)
  75500 - 81000 200 W (2)
  122250 - 123000 200 W (2)
  142000 - 149000 200 W (2)
  241000 - 250000 200 W (2)
Opmerkingen:
 • Alle klassen van uitzendingen zijn toegelaten.
 • (1) De radioamateurstations die uitzendingen verrichten in het frequentiesegment 1,81 - 1,83 MHz mogen geen storingen veroorzaken aan stations uit de primaire- of secundaire dienst. Zij mogen tevens geen bescherming vragen tegen storingen veroorzaakt door stations van de primaire dienst.
 • (2) De frequentiesegmenten:
     7,000-7,100 MHz
     14,000-14,250 MHz
     18,068-18,168 MHz
     21,000-21,450 MHz
     24,890-24,990 MHz
     28,000-29,700 MHz
     144,000-146,000 MHz
     5830,000-5850,000 MHz
     10,450-10,500 GHz
     24,000-24,050 GHz
     47,000-47,200 GHz
     75,500-81,000 GHz
     122,250-123,000 GHz
     142,000-149,000 GHz
     241,000-250,000 GHz
mogen gebruikt worden voor verbindingen tussen radioamateurs via satelliet, met hetzelfde statuut als voor verbindingen van andere radioamateurs.
 • (3) De verbindingen tussen radioamateurs via satelliet mogen plaatsvinden in het frequentiesegmenten 435,0 - 438,0 MHz, 1260,0 - 1270,0 MHz, 2400,0 - 2450,0 MHz, 5650,0 - 5670,0 MHz op voorwaarde dat geen andere diensten worden gestoord.
 • (4) Het gebruik van de frequentiesegmenten 1260,0 - 1270,0 MHz en 5650,0 - 5670,0 MHz om radioamateurverbindingen via satelliet tot stand te brengen is beperkt tot de richting aarde - ruimte.
 • (5) De frequentiesegmenten 2400 - 2483,5 MHz, 5725,0 - 5875,0 MHz, 24,0 - 24,25 GHz en 244,0 - 246,0 GHz worden gebruikt voor industriële-, wetenschappelijke, medische- en huiselijke toepassingen op hoge frequenties. Storingen veroorzaakt door deze apparatuur moet worden aanvaard.
 • (6) Maximale bandbreedte van 100 Hz
 • (7) Maximale bandbreedte van 10 kHz
 • (8) Om uitzonderlijke experimenten uit te voeren, mits een degelijke motivatie en een beperking in de tijd, kunnen hogere waarden worden toegelaten dan diegene die in de tabel worden vermeld.
 • (9) Voor de uitzendingen in het segment 433,05 MHz – 434,79 MHz is het vermogen beperkt tot 200 W e.i.u.v. voor de (D)ATV mode.
 • (10) Voor de uitzendingen in het segment 1270 MHz – 1300 MHz is het vermogen beperkt tot 20 W e.u.v. voor de (D)ATV mode.