UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

B-EARS nieuws

Hier zijn de laatste nieuwsberichten omtrent B-EARS. Ben je zelf geïnteresseerd om aan de B-EARS activiteiten deel te nemen, aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Wil je lid worden van B-EARS? Om je te helpen hebben we een document aangemaakt die je wat meer uitleg geeft over de verschillende stappen die moeten worden doorlopen.
Mobilisatie procedure B-EARS
16-12-2022
Ingediend door: ON4KTU

INFO

 

Er vindt momenteel een gebeurtenis plaats

die van invloed kan zijn op de B-EARS

 

INFO [type of disaster, City] IN [PROV]
  Antwoord terug  ACK

ALERT

Het netwerk zal binnenkort worden gemobiliseerd ALERT [type of disaster, City] IN [PROV]
  Antwoord terug 

ACK FREE or NOT FREE

or

ACK FREE FROM [time]

GO

Het netwerk wordt gemobiliseerd GO [type of disaster, City] IN [PROV]
  Antwoord terug 

ACK FREE or NOT FREE

or

ACK FREE FROM [time]

STOP

Einde van het netwerk STOP [type of disaster, City] IN [PROV]
  Antwoord terug  ACK

 • INFO wordt meegedeeld aan alle provincies
 • Voor HAI en BRW kan deze mobilisatieprocedure ook worden afgegeven door 112 MONS via BE-ALERT.
 • ALERT wordt ook naar aangrenzende provincies gestuurd en andere provincies ontvangen INFO
 • Tijdens een oefening: Het woord EXERCISE wordt toegevoegd aan het begin en einde van elk bericht!
 • Bij een geplande oefening komt de INFO-fase overeen met de schriftelijke of e-mailuitnodiging.
 • Mobilisatie gebeurt met wat beschikbaar is: mobiel en SMS, telefoon..... als er niets anders is: Bandplanning B-EARS

 
Wat is de verbintenis met B-EARS ?
16-12-2022
Ingediend door: ON4KTU

De verwachte kwaliteiten van een lid of een radioamateur zijn behalve het lidmaatschap van de UBA en het in bezit zijn van een vergunning :

   

 1. De verbintenis : de leden verbinden zich er eerst en vooral toe zich ten dienste te stellen van de bevolking, sommige hebben het over Hulp aan de Natie. Dat was het geval voor het radionoodnet tijdens onze samenwerking met het Rode Kruis. Volgens dit principe is het feit van zich in te schrijven bij B-EARS niet te verenigen met het betrachten van een of ander voordeel van B-EARS lid te zijn. De verbintenis moet gemotiveerd zijn door onbaatzuchtigheid en niet door het zoeken naar profijt of een persoonlijk voordeel.
 2.  

 3. De zelfstandigheid : zelf zijn of haar materieel kunnen opstellen, beschikken over het nodige materieel dat gekend is tot in de puntjes en getest werd om er alle mogelijkheden van te kennen en zich kunnen aanpassen aan de plaats van ontplooiing. Er is geen sprake van een zware investering die verder zou gaan dan deze die men zou in de hobby maar wel van minstens het eigen materieel meester zijn zonder nog eens de gebruiksaanwijzing te moeten bovenhalen. De oefeningen zijn interessant aangezien ze toelaten om onze grenzen te ontdekken, de tekortkomingen te corrigeren en nieuwe zaken te ontdekken. De uitwisseling van ervaringen zoals we die kennen in het clubleven zijn ook van toepassing in dit meer specifieke deel van onze hobby. Hier is zelfstandigheid niet onverenigbaar met een samenhorigheidsgevoel.
 4.  

 5. Samenwerking : het is ondenkbaar dat een radioamateur alleen een netwerk kan organiseren dus moet men het gevoel hebben van de gemeenschap en van de groep (modewoord Teambuilding), alleen de groepering van de personen die deel uitmaken van B-Ears kan iets functioneel bijdragen, niet één persoon alleen. De samenhang en de ploeggeest zijn de sleutel van ons succes. Het gaat werkelijk om een keten waarvan elke schakel een lid van B-EARS is dat zijn bijdrage levert volgens zijn mogelijkheden. Het beste voorbeeld is het houden van een velddag waarbij de clubs soms niet al het materieel hebben om deze organiseren en daarom een deelnemer een caravan, een tent, een ander een stroomgroep, een andere verlengkabels, nog een ander een PC voor de log en tenslotte tranceivers meebrengen. Zonder de respectieve inbrengen is er geen velddag. De samenwerking en de integratie van het begrip « geleid netwerk » dient om goed de mechanismen te laten werken die efficiënt zijn (een enkele doorgang van een bericht aan een adequate snelheid laat toe veelvuldige herhalingen te vermijden en zo tijd te laten voor andere informatie die over hetzelfde kanaal dient doorgeven te worden). Wachten op de toelating van de NET CONTROL alvorens een bericht uit te zenden laat toe van niet te interfereren met een ander station dat men misschien niet kan horen hetgeen een overbodige herhaling van het oorspronkelijk bericht zou nodig maken. Een goed geleid net laat een vloeiende doorstroming van berichten toe zonder overbelasting van de gebruikte frequentie.
 6.  

 7. Vaardigheid : bijvoorbeeld het gebruik van CTCSS of het kunnen programmeren van een andere frequentie dan deze die oorspronkelijk beschikbaar was zonder daarom steeds de manual te moeten raadplegen. Het is het meester zijn over de meest courante functies van zijn toestellen en zich hiervoor niet beperken tot programmering met een PC of een gemakkelijkere interface. Men stapt uit de comfortzone van de shack , we zijn in de condities van het terrein. Niet alles is beschikbaar tenzij het voorhand voorzien werd. En daarvoor kunnen we een Check-List van het noodzakelijke materiaal gebruiken, een regelmatig onder spanning zetten om de goede staat te controleren en speciale aandacht voor de stockering en het geladen houden van batterijen. Benzine die lange tijd stilstaat in de tank van een stroomgroep verliest na een tijd zijn eigenschappen (octaan).
 8.  

 9. De technieken in gebruik of die zullen gebruikt worden maken deel uit van de dagelijkse praktijk van de hobby. Eens daar voorbij is een zekere opleiding en een wens tot vorming van de kandidaat noodzakelijk. Dit hoeft geen probleem te zijn : ter herinnering ons devies is de studie en het experimenteren van communicatie. Dus wij zetten enkel de resultaten en onze in de praktijk opgedane kennis ter beschikking van de bevolking hetgeen we al dan niet mogen beschouwen als expertise. Meer dan ooit beperkt de praktijk van B-EARS zich niet tot een archaïsche of stofferige praktijk van onze hobby maar wel het in werking stellen van sommige nieuwe technieken die niet zouden gebruikt worden in de dagelijkse praktijk van onze hobby.
   
  Dit kan motiverend zijn of een uitdaging om de huidige doelstellingen te overschrijden en een devies illustreren dat het onze moet zijn : de toegang tot de vergunning, basis of HAREC, van radioamateur is meer dan het kennen van de examenstof, het is voortdurend bijleren en onze basiskennis overschrijden.
   
  Zo kunnen wij ons de verschillende experimenten voor de geest halen : D-STAR met D-RATS, DMR met de DSYNCFS, TETRA en DMO momenteel alvorens over te gaan naar TMO. EASYPAL gebruikt DMR op een smal kanaal ( 2,5 kHz) waarbij sommige functionaliteiten en aanpassingen gewenst waren door ARES. Herontdekking en betere experimenten van NVIS
   
  Meer dan ooit is zich inzetten voor B-EARS ook een middel om vooruit te gaan in de nieuwe technieken van EMCOMM en in onze hobby.

 

B-EARS Waals Gewest en 112 Brussel Zaterdagmiddag 19 november 2022
29-10-2022
Ingediend door: ON4KTU

 

In een eerste fase organiseert het B-EARS LIE zijn derde oefening voor radiodekking. Met de vorige konden alle brandweerdiensten van de SDA's worden getest. Dit is de gelegenheid om de andere brandweerkorpsen van de Zone V "Warche-Amblève-Lienne (WAL) Zone" te testen, d.w.z. Aywaille, Lierneux, Malmedy, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts en Waimes, evenals de Zone VI "DG Noodzone". De brandweer van Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt Vith. De brandweerkazerne van Hamoir kon niet worden gecontroleerd tijdens oefening 2 in zone III "HEMECO-zone Haspengouw-Maas-Condroz" en zal in de oefening worden toegevoegd. Tegelijkertijd zal op de nationale VHF- en HF-frequenties contact worden gelegd met de andere provincies HAInaut, BRabant Wallon, LIEge, NAMur, LUXemburg en BRUxelles.
 

Foto van ON3HMT voor de oefening SRI Zds Liège op 15 mei 2022  

U wilt deelnemen zie https://www.uba.be/nl/whos-who-b-ears

B-EARS HAInaut en BRabant Wallon zaterdagmorgen 19 november 2022
29-10-2022
Ingediend door: ON4KTU
De HAInaut zal een radiodekkingsoefening uitvoeren voor een deel van zijn provincie. Bij de oefening zijn 112 Mons, de HAInaut East Reddingszone HAInaut EST en verschillende brandweerkorpsen van de ZOHE zullen hierbij worden betrokken.

Deze oefening maakt het mogelijk de B-EARS-stations van Waals-Brabant te bereiken, namelijk SI Wavre, CC BRW en SI Nivelles dat een bevoorrecht belang heeft met 112 Henegouwen.
Dit zal een gelegenheid zijn om V- en UHF-verbindingen en HF in NVIS-modus te gebruiken. Als u wilt deelnemen is uw hulp welkom tijdens deze oefening. Neem contact op met José ON7AJD, Etienne ON4KCN of
 https://www.uba.be/fr/whos-who-b-ears
Samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Luxembourg en de UBA B-EARS
28-10-2022
Ingediend door: ON4KTU
Na verschillende keren te zijn uitgesteld vanwege de gezondheidscrisis en de overstromingen in ons land, is nu de datum bekend van de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de diensten van de Gouverneur van Luxemburg, de vertegenwoordiger van Discipline 1 van de Provincie en de dienst B-EARS.

Op 16 november 2022 om 14.00 uur in het Provinciaal Crisiscentrum in Luxemburg zullen gouverneur Olivier Schmitz, majoor Thiry en Claude ON7TK namens de UBA de samenwerkingsovereenkomst medeondertekenen, die slechts een bevestiging is van het werk dat B-EARS al meer dan drie jaar doet in haar zoektocht naar radiodekking vanuit Libramont naar alle brandweerkorpsen van de provincie.

Het werk is nog niet klaar op het niveau van Discipline 1, de Provincie biedt ons prachtige landschappen waarvan het reliëf ons niet gunstig gezind is. Als radioamateur in dienst van de hulpdiensten blijft dit een uitdaging, maar wij zullen ons inzetten om oplossingen te vinden.

 

Tweede oefening B-EARS Provincie Luxembourg
28-10-2022
Ingediend door: ON4KTU
Na een eerste die een verbinding van het Luxemburgse crisiscentrum met 12 brandweerkorpsen mogelijk maakte, moesten er nog 4 brandweerkorpsen vanuit Libramont worden gecontacteerd.

Deze laatste zijn niet gemakkelijk te bereiken door het reliëf van de provincie, zodat een relais en eventueel een crossband-repeater zullen worden gebruikt om de contacten naar Libramont te leiden.

Donderdag 10/11/2022 vanaf 14 u 00

Indien u een buur bent van deze provincie (LIEge of NAMur) en u wenst deel te nemen, is uw hulp welkom tijdens deze oefening.

Neem contact op met Benjamin ON5BGO
Tweede B-EARS EMCOMM-oefening via QO-100
26-10-2022
Ingediend door: ON4KTU
Volgende zaterdag vindt de tweede oefening QO-100 EMCOMM 2022 plaats.

Op verzoek van G0DUB Greg, IARU Region 1 Emergency Communications Coordinator, zal G4NRC opereren op 10489.865 MHz.

Hij belt het QC en neemt signaalrapporten op en biedt berichten aan stations waarvan bekend is dat ze aan de oefening deelnemen.

ON7JV Jacques opereert voor de B-EARS vanaf 1410 Waterloo.
Wanneer en hoe een B-EARS station zo eenvoudig mogelijk activeren ?
25-10-2022
Ingediend door: ON4KTU

Voorbij complexe beroepsregelingen en andere regelingen waarbij men zijn papieren checklist tevoorschijn moet halen om "de procedure" te gebruiken, moeten we ons wenden tot het menselijk verstand.

Wanneer sociale media, TV nieuws of het nieuws aankondigen dat een grootschalige gebeurtenis de mobilisatie van B-EARS vereist :

 

 1. Ga naar de Shack.
 2. Meldingen over provinciale frequenties en blijf op de hoogte.
 3. De eerste spreker maakt een lijst van de aanwezige stations en geeft deze aan de coördinator.
 4. We kunnen er een gebruiken Continuous Tone Code Squelch System en het op voorhand inplannen.
 5.  

 • Lijst van VHF-, UHF- en CTCSS-frequenties per provincie :
  VHF

  Canal/

  Kanal

  UHF

  Canal/

  Kanal

  CTCSS 

  Région/

  Regio

  Abrv. /

  Afk.

  MHz
   
  MHz
   
   
   
   
   145,225
  VH01
  433,225
  UL01
  131,8
  BRabant Wallon
  BRW
   145,250
  VH02
  433,250
  UL02
  131,8
  LIMbourg
  LIM
   145,275
  VH03
  433,275
  UL03
  79,7
  Oost-VLaanderen
  OVL
   145,275
  VH03
  433,275
  UL03
  74,4
  LUXembourg
  LUX
   145,300
  VH04
  433,300
  UL04
  74,4
  HAInaut
  HAI
   145,325
  VH05
  433,325
  UL05
  131.8
  OStKantone
  OSK
   145,350
  VH06
  433,350
  UL06
  131,8
  BRUxelles/BRUssel
  BRU
   145,400
  VH08
  433,400
  UL08
  74,4
  LIEge
  LIE
   145,425
  VH09
  433,425
  UL09
  131,8
  ANTwerpen
  ANT
   145,450
  VH10
  433,450
  UL10
  131,8
  Vlaams BRabant
  VBR
   145,475
  VH11
  433,475
  UL11
  79,7
  West-VLaanderen
  WVL
   145,475
  VH11
  433,475
  UL11
  74,4
  NAMur
  NAM
   145,500
  VH00
  433,500
  UL00
  131,8
  NATiona(a)l
  NAT
 

 

 • Een lijst van voorkeursrelais per provincie, gekozen op basis van hun dekking en zelfvoorziening op elektriciteitsgebied.
  Call mode MHz shift CTCSS ZIP City
  ON0HC FM 145,600 -0,6 74,4 7170 MANAGE
  ON0GBN FM 145,6125 -0,6 79,7 9550 HERZELE
  ON0WV FM 145,650 -0,6 79,7 8000 BRUGGE
  ON0LG FM 145,650 -0,6 74,4 4100 SERAING
  ON0NL FM 145,6625 -0,6 131,8 3990 PEER
  ON0LTV FM 145,6875 -0,6 1750 lang 6960 MANHAY
  ON0NR FM + C4FM 145,725 -0,6 131,8 5100 NAMUR
  ON0UBA FM + C4FM 145,750 -0,6 131,8 1060 BRUSSEL/BRUXELLES
  ON0KTK FM 145,7375 -0,6 79,7 8860 LENDELEDE
  ON0LB FM 145,775 -0,6 131,8 3700 TONGEREN
  ON0WTO FM 430,100 +1,6 131,8 1472 VIEUX-GENAPPE
  ON0BTS FM 438,750 -7,6 131,8 1301 WAVRE
  ON0WL FM 438,775 -7,6 79,7 9100 SINT NIKLAAS
  ON0RCL FM 438,850 -7,6 131,8 3000 LEUVEN
  T. Rep. FM 439,000 -7,6 131,8    
  ON0RCA FM + C4FM 439,025 -7,6 74,4 6600 BASTOGNE
  ON0VE FM + C4FM 439,0875 -7,6 74,4 4800 VERVIERS
  ONOLGE FM + C4FM 439,2125 -7,6 74,4 4621 RETINNE
  ON0UBA FM + C4FM 439,225 -7,6 131,8 1060 BRUXELLES
  ON0CS FM 439,325 -7,6 131,8 5575 GEDINNE
  ON0LG FM 439,475 +7,6 74,4 4100 SERAIN
 • Tijdens deze voorbereidende contacten kan het netwerk vlot worden opgebouwd.
 •  

  Voor degenen die geen training hebben gehad: de sleutel tot efficiënt werken is het concept van een gestuurd netwerk: slechts één station - dat iedereen kan horen - de Net Control mag dit netwerk beheren, een spreektijd toewijzen en voorkomen dat stations die elkaar niet kunnen horen tegelijkertijd zenden.

 • Afhankelijk van de configuratie van het terrein en de instructies van de Net Control worden ook HF-frequenties in België overwogen. :
  HF
  80 m 3.765 MHz LSB  
  HF 40 m 7.115 MHz LSB  
    
  Evenals in VHF Laag
     
  VHF Low 1  6 m 51.480 Mhz FM 131,8
  VHF Low 2  6 m 51.490 Mhz FM 1318
  VHF Low 3  6 m 51.500 Mhz FM 131,8
  VHF Low 4  6 m 51.510 MHz FM 131,8
  VHF Low 5  6 m 51.520 Mhz FM 131,8
  VHF Low 6  6 m 51.530 Mhz FM 131,8
  VHF Low 7  6 m 51.540 Mhz FM 131,8
  VHF Low 8  6 m 51.550 Mhz FM 131,8
  VHF Low 9  6 m  51.560 Mhz FM 131,8 

  In het geval van een ramp die communicatie over lange afstand vereist (bijvoorbeeld op Europees niveau), heeft de IARU R1 de volgende frequenties voorgesteld: :
   
  HF
  80 m
  3.760 MHz
  LSB
   
   
  HF
  40 m
  7.110 MHz
  LSB
   
   
  HF
  20 m
  14.300 MHz
  USB
   
   
  HF
  17 m
  18.160 MHz
  USB
   
   
  HF
  15 m
  21.360 MHz
  USB
   
   
Who's Who B-EARS - RIO
13-09-2022
Ingediend door: ON4KTU
Voor degenen die vragen, verzoeken om informatie hebben of lid willen worden van B-EARS, hier zijn de verschillende B-EARS-contactpunten om u heen, soms zelfs in uw sectie !

Prov Function First Name Second Name Call Sect Email
--- Responsable National Claude van Pottelsberghe de la Potterie ON7TK TRA on7tk [at] uba [dot] be
--- Technisch raadgever (1) Filip Schollaert ON4PC GBN on4pc [at] uba [dot] be
--- Conseiller technique (2) Pierre Cornélis ON7PC BDX on7pc [at] uba [dot] be
--- Regionaal verantwoordelijke Vlaanderen Hugo De Cooman ON4AAA NNV on4aaa [at] uba [dot] be
--- Responsable régional Bruxelles a.i. jean-Marie François ON4KTU ATH on4ktu [at] uba [dot] be
--- Responsable régional Wallonie Jean-Marie François ON4KTU ATH on4ktu [at] uba [dot] be
ANT Provinciaal verantwoordelijke a.i. Henri Moonen ON5HM AAA on5hm [at] uba [dot] be
ANT Provinciaal coördinator Paul Van den Kieboom ON3VDK LIR on3vdk [at] uba [dot] be
ANT Provinciaal coördinator Marc Heyndrickx ON3MD MCL on3md [at] uba [dot] be
ANT Provinciaal coördinator Karel Cornelis ON7TA LIR on7ta [at] uba [dot] be
BRW Responsable provincial a.i. Jean-Marie François ON4KTU ATH on4ktu [at] uba [dot] be
BRU Brussel - Bruxelles a.i. Jean-Marie François ON4KTU ATH on4ktu [at] uba [dot] be
HAI Responsable provincial José Dehandschutter ON7AJD ATH on7ajd [at] uba [dot] be
HAI Assistant provincial Etienne Friart ON4KCN MNS on4kcn [at] uba [dot] be
HAI Coordinateur provincial Xavier  Volcher ON3XAV ATH on3xav [at] uba [dot] be
LIE Responsable provincial Paul Delmelle ON6DP LGE on6dp [at] uba [dot] be
LIE Provinciaal assistent Jean-François Flamée ON4IJ LGE on4ij [at] uba [dot] be
LIE Coordinateur provincial Hans Krater ON6KHI RAT on6khi [at] uba [dot] be
LIM Provinciaal verantwoordelijke Walter Machiels ON4AWM RST on4awm [at] uba [dot] be
LIM Provinciaal assistent Wim Poulmans ON4WIM RST on4wim [at] uba [dot] be
LIM Provinciaal coördinator Frederik Vandeweyer ON5IA MLB on5ia [at] uba [dot] be
LIM Provinciaal coördinator Dominique Fontaine ON7UZ MLB on7uz [at] uba [dot] be
LUX Responsable provincial Benjamin Gonay ON5BGO RCA on5bgo [at] uba [dot] be
LUX Assistant provincial Bernard Botty ON7BE RCA on7be [at] uba [dot] be
LUX Coordinateur provincial Jean-Pierre Rausch ON8LX RCA on8lx [at] uba [dot] be
NAM Responsable provincial Claude Lemaitre ON4KWT PHI on4kwt [at] uba [dot] be
NAM Assistant provincial Jean-Luc Romain ON8JLR CLR on8jlr [at] uba [dot] be
OVL Provinciaal verantwoordelijke Hugo De Cooman ON4AAA NNV on4aaa [at] uba [dot] be
OVL Provinciaal assistent Luc De Cock ON4RW WRA on4rw [at] uba [dot] be
OVL Provinciaal coördinator Peter Waterschoot ON4BWT TLS on4bwt [at] uba [dot] be
OVL Provinciaal coördinator Jacques Maes ON5GPS SNW on5gps [at] uba [dot] be
VBR Provinciaal verantwoordelijke Rony Willems ON4CU DST on4cu [at] uba [dot] be
VBR Provinciaal assistent Geert De Neve ON7QC DST on3gdn [at] uba [dot] be
WVL Provinciaal verantwoordelijke Michel Vanhoutte ON4VC TRA on4vc [at] uba [dot] be
WVL Provinciaal assistent Noël Schillewaert ON4NS OSB on4ns [at] uba [dot] be
WVL Provinciaal coördinator Christophe Daeninck ON3XI ONZ on3xi [at] uba [dot] be
WVL Provinciaal coördinator Aimé Verstraete ON4AIM OST on4aim [at] uba [dot] be


Beschikt B-EARS over een Reglement van Inwendige Orde dat ons in staat stelt een leidraad en een georganiseerd beheer van onze activiteit bij te houden.
Formation B-EARS accélérée
12-09-2022
Ingediend door: ON4KTU
 
Contact Information: on4ktu [at] uba [dot] be