UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Opleidingen

Opleiding voor het behalen van een zendvergunning

Enkel houders van een geldige radioamateurzendvergunning mogen een radioamateurzender bezitten en uitzendingen verrichten op de radioamateurbanden. Om een zendvergunning te behalen moet men slagen in een examen dat afgenomen wordt door het BIPT en, voor de basisvergunning, door een erkende vereniging van zendamateurs (UBA).

Sinds september 2005 kan men nog 2 soorten zendvergunningen en een attest behalen:
  • Basisvergunning: geeft beperkte toegang tot een aantal radioamateurbanden.
  • HAREC-vergunning: geeft onbeperkte toegang tot alle radioamateurbanden.
  • Attest inzake kennis van morsecode: omdat sommige landen nog steeds kennis van de morsecode eisen voor het bekomen van een zendvergunning, voor het gebruik van bepaalde frequentiebereiken of voor het uitzenden in telegrafie kent het BIPT ook een "attest inzake kennis van morsecode" toe. De examens hiervoor worden door het BIPT uitbesteed aan de erkende verenigingen, zoals de UBA.

Basisvergunning

De Basisvergunning is bedoeld als een instapvergunning. Wie slaagt in een relatief eenvoudig examen krijgt toegang tot de meest gebruikte radioamateurbanden, zij het met een beperkt zendvermogen.

De leerstof voor het examen omvat een elementaire kennis in verband met radioamateurisme, reglementering (voorwaarden gesteld aan de vergunning), elektriciteit (technische basiskennis), zenders en ontvangers, transmissielijnen en antennes, propagatie van radiogolven, bediening van zend-ontvangsttoestellen en radioprocedures, EMC (het vermijden van storingen tussen elektronische toestellen) en veiligheid.

Houders van een Basisvergunning krijgen toegang tot 8 radioamateurbanden tussen 3,5 MHz (80 m) en 440 MHz (70 cm). Het toegelaten zendvermogen bedraagt 25 W op HF en 50 W op VHF/UHF.

Houders van een Basisvergunning mogen enkel commerciële toestellen gebruiken (geen zelfbouw of wijziging van toestellen) die een maximaal zendvermogen hebben dat de toegestane limiet niet met een factor 2 overschrijdt (dus 100 W).

Meer over de Basisvergunning en de opleidingen hiervoor in de UBA-secties ...

HAREC-vergunning

De HAREC-vergunning geeft onbeperkte toegang tot alle radioamateurbanden.

De leerstof voor het examen omvat gevorderde kennis in verband met reglementering, elektriciteit, elektronica in het algemeen en HF-toepassingen in het bijzonder, modulatie en demodulatie, zenders en ontvangers, transmissielijnen en antennes, propagatie van radiogolven, digitale signaalverwerking, meettoestellen en meten, EMC (het vermijden van storingen tussen elektronische toestellen) en veiligheid.

Houders van een HAREC-vergunning krijgen toegang tot niet minder dan 27 radioamateurbanden tussen 135 kHz en 250 GHz met een zendvermogen dat, afhankelijk van de frequentie, tot 1500 W kan bedragen. Verder mag de houder van een HAREC-vergunning zelf zendtoestellen ontwerpen en bouwen alsook bestaande toestellen wijzigen.

Verder wordt de Belgische HAREC-vergunning via CEPT aanbevelingen T/R 61-01 en T/R 61-02 in de meeste Europese landen (en tal van niet-Europese landen) erkend en kan men zonder verdere formaliteiten gedurende een periode van 3 maanden vanuit deze landen actief zijn of, als men er langer verblijft, zonder bijkomende examens af te leggen een buitenlandse vergunning aanvragen.

Meer over de HAREC-vergunning en de opleidingen hiervoor in de UBA-secties ...

Morsecode

Verschillende UBA secties geven regelmatig morse opleidingen. Men kan deze opleidingen volgen om zich voor te bereiden op het examen voor het bekomen van het "attest inzake kennis van morsecode" of gewoon om morse te leren en ook in deze mode QSO's te kunnen maken.

Tot 2003 moest men in België slagen in het morse examen om te mogen uitzenden op kortegolf (onder 30MHz). Nadat deze eis ten gevolge van een beslissing op de WRC 2003 vervallen neemt het BIPT ook geen morse examens meer af. In sommige andere landen wordt een attest van de kennis van de morsecode nog steeds vereist voor het verkrijgen van een zendvergunning, voor het gebruik van bepaalde frequentiebereiken of voor het uitzenden in telegrafie. Daarom heeft het BIPT in 2006 beslist om de erkende verenigingen de toestemming te geven om het morse examen af te nemen.