UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

B-EARS nieuws

Hier zijn de laatste nieuwsberichten omtrent B-EARS. Ben je zelf geïnteresseerd om aan de B-EARS activiteiten deel te nemen, aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Wil je lid worden van B-EARS? Om je te helpen hebben we een document aangemaakt die je wat meer uitleg geeft over de verschillende stappen die moeten worden doorlopen.
Oefening B-EARS HAI 30 mei 2021 : 12 h 30
17-05-2021
Ingediend door: ON4KTU
Het hoofddoel van deze test is de mobilisatieprocedure zoals uitgelegd tijdens de door de kandidaten gevolgde opleidingscursussen of zoals beknopt uitgelegd op de website van de UBA.

B-EARS HAI binomiaal herinnert elk lid eraan zijn verbintenis ten aanzien van de B-EARS na te komen (onder meer) :

- aan de oefeningen deel te nemen, 

- zijn profiel op de UBA-website up-to-date te houden:

     E-mail,telefoon, gsm, geboortedatum en -plaats, adres...)  
 
 
Het B-EARS mobilisatieprocedure zal volgens dit schema en volgens de door u verstrekte informatie worden geactiveerd: het is aan iedereen om de juiste reflexen te hebben.

Goede voorbereiding (apparatuur, batterijen, antennes, enz.) 
 
 
B-EARS HAI binomiaal  zal een persoonlijke debriefing geven. 
 
Maak nota's en foto's van hoe de oefening verloopt (wat werkt en wat niet).
 
 Deze oefening zal worden gehouden in samenwerking met de 3 Noodzones en Politiezones van de Provincie : : de Bureau de Sécurité Hainaut  werd op de hoogte gebracht om het goede verloop van de oefening te verzekeren.
 
"Hi Jean-Marie,
I used the B-EARS exercise announcement in one of my local meetings last night, it may be 'local' but it is an example of good practice more should follow
73,
Greg, G0DUB
IARU Region 1 Emergency Communications Co-Ordinator"


Oefening B-EARS ANT 24 april 2021 9u30 12u
01-04-2021
Ingediend door: ON4AAA
B-EARS ANT organiseert op zaterdag 24 april een geplande en aangekondigde autonome noodoefening.

De OM zullen verspreid over de ganse provincie Antwerpen operationeel zijn (zowel vanop hun QTH als enkele mobiele stations) en ook grensoverschrijdende communicatie met medewerking van DARES is gepland.

Doel is om een geleid netwerk, ook via tussenstations uit te testen, alsook de grensoverschrijdende samenwerking.

De inschrijving tot deelname is intussen afgesloten, en mocht rekenen op een ruime belangstelling en deelname van de Antwerpse B-EARS leden.
 Naam oefening: : KOLBE

 • Organisatie : B-EARS Prov. Antwerpen met mogelijkheid tot deelname van naburige provincies en Dares Nederland

 • Oefendatum: zaterdag 24 april 2021

 • Tijd: 10u tot 12u lokale Belgische tijd; In melden en radiotest vanaf: 9.30 uur.

 • Locatie: QTH of mobiel in de nabijheid van een ziekenhuis, dit naar eigen keuze en mogelijkheden.

 • Indien er mobiel gewerkt word gelieve dan vooraf de provinciale verantwoordelijke te verwittigen zodat deze op de hoogte is en eventueel , indien nodig, toestemming kan vragen aan de betrokken partijen.

Oefenscenario:

 

 • Covid-19 neemt een grote uitbreiding in de provincie Antwerpen. Ten gevolgen hiervan roept het AZ Turnhout een opnamestop uit voor haar intensieve dienst.
 •  

 • Patiënten kunnen nog wel terecht op de spoedafdeling maar worden na triage indien noodzakelijk verder vervoerd naar andere ziekenhuizen in de provincie of naar andere voor specifieke behandelingen.
 •  

 • Een grote telecommunicatiepanne zorgt er echter voor dat er geen communicatie meer mogelijk is tussen de verschillende ziekenhuizen en dat ze elkaar hierover niet meer kunnen informeren.
 •  

 • Ten gevolgen van een overtrekkende storm hebben de hulpdiensten de handen vol en worden alle noodvoorziening ivm communicatie toegewezen aan de hulp en orde diensten.
 •  

 • FOD volksgezondheid vraagt daarom aan B-EARS om een communicatie op te zetten tussen de spoedopnames van de verschillende ziekenhuizen. en dit enkel functie van de opnames in andere ziekenhuizen, communicatie tussen de ziekenwagens gebeurd via HC-112.

Nota:

 

 • Aalle deelnemende stations krijgen na inschrijving voor de oefening een nummer toegewezen voorafgegaan met de melding "oefenlocatie". Dit nummer is de referentienummer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Er worden geen namen van ziekenhuizen gebruikt om toevallige meeluisteraars niet te verontrusten. Callsign zal dan aangevuld worden met deze locatie bv: "ON3BFF oefenlocatie 63"
 •  

 • De door te geven berichtjes zullen tijdens de oefening via sms individueel toegestuurd worden door de oefenleiding naar de deelnemende stations. We houden het eenvoudig zonder onverwachte dingen
 •  
 • Indien er berichten buiten de oefening doorgegeven moeten worden, bv iemand die moet stoppen of andere dingen gaat het bericht vooraf met de melding "dit is een NO PLAY BERICHT"

Doelstelling:

 1. oefening in communicatie via net controle
 2. gebruik vereenvoudigd berichtenformulier
 3. plezier aan het testen van onze mogelijkheden...
 4. Inzetmiddelen:
 5. basisstation of mobiel station naargelang de mogelijkheden van de deelnemer
 6. frequentie VHF/UHF: 145.425 mhz

Deelnemers : 
 1. B-ears leden en aspirant leden
 2. oefenleiding : word nog meegedeeld
 3. netcontrole : word nog meegedeeld en gezocht.....

Externe deelnemers: Geen Waarnemers:
Geen Verwittigde diensten: ( deze worden indien nodig verwittigd door de provinciale verantwoordelijke )
BIPT, noodcentrale 112

Briefing :

vrijdag 23 april om 20u via pc video meeting (gegevens worden doorgestuurd aan de deelnemers)

Debriefing:

zaterdag 24 april 14u via pc zoals bij briefing opmerkingen via mail ON3BFF

Inschrijving oefening graag voor 5 april 2021 met vermelding van:

 1. callsign
 2. Naam
 3. Locatie
 4. QTH of mobiel
 5. gsm nummer
 6. eventueel aanvullende info
Oefening B-EARS BRW 20 maart 2021 van 14u tot 17u
12-03-2021
Ingediend door: ON7CFI
 
Er zal worden uitgezonden van bij de kazernes van de brandweer te Waver (VHF en UHF) en Nijvel en mobiel vanaf verscheidene plaatsen in de provincie. Sommige OM zullen zich verplaatsen na een eerste contact in VHF en UHF.

- Brandweerkazerne Waver

- Hospitaal St Pierre Ottignies

- Hospitaal Nijvel

- Hospitaal Braine l’Alleud

- Provinciaal crisiscentrum van Waals Brabant – Waver

- Brandweerkazerne Jodoigne

- Brandweerkazerne Nijvel

- Terrein van de Rugbyclub Louvain-la-Neuve
 
De sectie Philippeville heeft ons al beloofd om de antennes van ON0PHI (die buiten werking zal zijn voor de duur de oefening) te gebruiken om ons een ontvangstrapport te maken. Dit voorbeeld is te volgen, want het is o.a. de bedoeling van deze oefening om de dekking over de provincie te valideren door een nieuwe repeater die het stokje van ON0BW zal overnemen. Het zal dan ook bijzonder op prijs worden gesteld dat elke YL en OM die deze zaterdagnamiddag een beetje tijd aan onze mooie hobby wil besteden ons een luisterrapport met het uur, de gehoorde call-sign en een RS(T)-cijfer zou sturen. Bij voorbaat dank!

Als er nog geïnteresseerden zouden zijn om deel te nemen aan de B-EARS oefening van zaterdag 20 maart, aarzel dan niet om u bekend te maken aan Jules ON5HQ en/of Jantje ON7CFI.

Alvast heel erg bedankt op voorhand.
Oefening B-EARS LUX maart 2021 vanaf 9u tot 12u
02-03-2021
Ingediend door: ON4KTU
Het doel van de oefening is het testen van de radiodekking van Libramont en het Provinciaal Crisiscentrum naar de brandweerkazernes van de centrale en zuidelijke noodzone van de provincie. 


De lijst van deelnemers is reeds gesloten, maar uitstel van de recepties is welkom.


Bij de oefening zal de gezondheidsafstand worden gerespecteerd (elke om zal alleen in zijn voertuig opereren en slechts één operator van Libramont)..


Voor informatie of deelname kunt u contact opnemen met de binomiale B-EARS LUX
Oefening B-EARS LIE 27 februari 2021 vanaf 14u tot 17u
17-02-2021
Ingediend door: ON4KTU
Het doel van de oefening is de uitwisseling van berichten binnen een gericht netwerk.

Inschrijving vóór 22/02/2021 om alle deelnemers in het scenario op te nemen.

De oefening zal de gezondheidsafstand respecteren (elke om zal alleen in zijn voertuig opereren).

Meteen na de oefening vindt een online debriefing plaats.

Voor alle inlichtingen of deelname kan u contact opnemen met de binomiaal van de B-EARS LIE  
 
Vorming on line B-EARS 2020
29-12-2020
Ingediend door: ON4KTU
 
4de sessie van 9 en 16 januari 2021  

Schema van 14.00 uur tot 18.00 uur Inschrijvingsformulier
Oefening B-EARS LIE 20 decembre 2020 14u t/m 16u + Debriefing on line
15-12-2020
Ingediend door: ON4KTU
Deze oefening is voornamelijk gericht op alle B-EARS leden van de provincie Luik, nieuw opgerichte OM's.
 
Het zal zich richten op de uitwisseling van berichten binnen een gericht netwerk.   


U kunt uw antenne, mastzender, ... al voorbereiden en vooral controleren of de frequenties goed zijn geprogrammeerd in uw zender met de juiste CTCSS   


De oefening zal de gezondheidsafstand respecteren (elk om alleen te werken) en zal worden gevolgd door een online debriefing. 
 
Voor informatie of deelname kunt u contact opnemen met de binomiale van B_EARS LIE.
B-EARS OVL oefening tijdens de weekend van 6-7-8 november 2020
07-11-2020
Ingediend door: ON4KTU

Beste OM,

Dank voor je positieve reactie na onze oproep naar vrijwilligers om het komende weekend deel te nemen aan onze B-EARS oefening in Oost-Vlaanderen.

Wij hebben de opzet van de oefening aangepast naar aanleiding van de sinds vandaag geldende corona lockdown. Bijgevolg zal deze operatie volledig corona proof kunnen plaatsvinden doordat niemand buiten hoeft te komen en gewoon vanuit de shack kan deelnemen.

Welke instructies kunnen wij nu al meegeven ?

Scenario: in de Gentse Ghelamco Arena breekt tijdens een voetbalmatch chaos uit omdat na een algemene uitval van de elektriciteit het stadion in paniek leegstroomt.

Gevolg, vele gekwetsten en familieleden die elkaar kwijtraken. Iedereen probeert te bellen en berichten te versturen zodat algemene verzadiging optreedt van de normale communicatie, mogelijks ook van politie en andere hulpdiensten. De medische coördinator,(DIRMED) intussen aanwezig in het commandocentrum (CP-OPS) op de parking meldt dat er veel gekwetsten worden overgebracht naar andere locaties en de politieofficier (DIRPOL) weet dat veel van elkaar gescheiden families dienen verenigd te worden.
 
Daarom vragen zij bijstand aan B-EARS om informatie vanuit andere locaties te ontvangen en zo hun communicatiecapaciteit uit te breiden en terug centraal te brengen.

Alarmering: De alarmering zal ergens gebeuren tijdens het weekend van 6-7-8 november (niet vooraf aangekondigd) per mail, whatsapp , SMS en op 145.500.

Zaak is dan van zo snel als mogelijk QRV te komen of over te schakelen op de frequentie van OVL, zijnde 145.275 en in te melden bij de netleader die zich daar manifesteert.

De duur van de oefening zal ongeveer 2 uur zijn.

Ter informatie : fasen van de alarmering.

 • INFO : het vroegere R0 - deze actuele mail fungeert als INFO fase.
 •  

 • ALARM : het vroegere R1 - dat is wat jullie dit weekend mogen verwachten, de operatie wordt ing gang gezet, ontplooid
 •  

 • GO : het vroegere R3 - de operatie start, dus doorgeven van berichten
 •  

 • STOP : het vroegere R9/ we doen de boeken toe.


De oefening zelf: De oefening begint in feite van zodra de alarmering uitgestuurd wordt. 

Gelieve bij te houden (en nadien te rapporteren) via welk kanaal je het alarm eerst ontving.

De netleader zal na inmelding en bevestiging van de stabiele verbinding opdrachten geven aan de deelnemers.

Die opdrachten bestaan uit the noteren en doorgeven van specifieke berichten. Het principe van de radiostilte is geldig, tenzij je een bericht dient te zenen, en altijd via netleader vragen of je je bericht mag zenden (misschien hoor je sommige stations uit het netwerk niet).

Zijn er OM die zich inmelden en die niet ingeschreven staan als deelnemer, maar die toch een verbinding wensen te maken, vraag ze dan om de netleader te contacteren voor een rapport.

Deze berichten dienen op het bijgevoegde (vereenvoudigde) berichtenformulier genoteerd te worden (zowel de ontvangen als de verstuurde berichten. Een bericht dat verder gestuurd wordt dient slecht 1x geregistreerd te worden. Ik geef 2 versies, PDF en DOC. wie het wenst kan dan op PC invullen.

Na de oefening stuur je de berichtenbladen naar mij ON4AAA (gescand of foto's) voor samenstelling van een globaal rapport en de debriefing naar jullie en de andere leden van B-EARS.


Good luck en veel plezier met de oefening.

PS: de radiocommunicatie verloopt uitsluitend via 145.275 (CTCSS vermoedelijk niet nodig); er is voorzien om alles te transponderen (uitsluitend om te luisteren) op 433.275.

 
73,
Hugo de ON4AAA
ON4RW et ON4BWT
Oefening B-EARS Henegouwen 11 oktober vanaf 14h tot 17h
01-10-2020
Ingediend door: ON4KTU
Het werkfrequentiebereik loopt van 145.300 tot 145.500 MHz
De deelnemers worden op een locatie naar keuze (buiten de shack) geplaatst met een draagbaar of mobiel apparaat.

Het doel is om zoveel mogelijk leden te bereiken via VHF. Geen gebruik van relais.

B-EARS leden uit andere provincies zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Om statistieken over de gemaakte contacten te kunnen samenstellen, wordt verzocht deze te coderen op: https://cutt.ly/BEARS. De codering kan live of bij terugkomst worden uitgevoerd.

Aarzel niet om foto's te nemen van uw installatie !!!
Ze zullen worden gepubliceerd op onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/bearshai/
Test van alarm B-EARS
01-06-2019
Ingediend door: ON4PC
Beste B-EARS medewerker,
 
WekkerDe alarmering van B-EARS medewerkers is nog een zwak punt in onze werking. Momenteel is voorzien dat de alarmering gebeurd in eerst instantie via het verzenden van SMS naar de medewerkers en in tweede instantie ook door gewone oproepen via telefoon en GSM en ook via de WhatsApp groep.

Maar deze mogelijkheden maken gebruikvan de openbare telecommunicatienetwerken en de kans is groot datin geval onze inzet gevraagd wordt net deze netwerken overbelast of misschien helemaal niet operationeel zullen zijn.

Ideaal zou zijn om over een eigen oproepsysteem te beschikken dat onafhankelijk is van de publieke telecommunicatienetwerken.  Lokaalzijn er al enkele initiatieven met bijvoorbeeld POCSAG-pagers of gelijkaardige systemen maar hiermee een nationale dekking bekomen is financieel en logistiek voor ons niet haalbaar. 

Laat ons daarom eens kijken of een eenvoudig systeem dat weinig of niets kost en direct toepasbaar is hiervoor zou kunnen gebruikt worden.

Op de laatste vergadering van B-EARS staff werd mij gevraagd om verschillende mogelijkheden te bestuderen.

Daarom vraag ik dat jullie, indien mogelijk, willen meewerken aan een test die we gaanhouden op:   Woensdag 31/07/2019 vanaf 19 tot en met 21u00.
Doel :  Nagaan of een eenvoudig systeem met gebruik van CTCSS bruikbaar is al middel voor alarmering.

Praktische beschrijving : een station op een gunstig gelegen locatie in het zuiden van Oost-Vlaanderen zal ergens tussen 19u00 en 20u00 een algemene test oproep doen op 145.500 MHz met een CTSS van 123,0 Hz.
We gaan ervan uit dat alle B-EARS-medewerkers een 2m toestel hebben ingesteld op ontvangst met de frequentie 145.500 MHz en de CTCSS-decoder ingeschakeld met een toonfrequentie van 123,0 Hz. 
Zodra een B-EARS-medewerker de oproep gehoord heeft zal hij of zij dit bevestigen door te antwoorden op 145.275 MHz (dus niet op de aan roepfrequentie!) eveneens met de CTSS 123.0 Hz tijdens de uitzending. 
Dus nogmaals niet antwoorden op 145.500 MHz, enkel de aanroepstations mogen op deze frequentie uitzenden !

Achtergrond informatie : een algemene beschrijving over de werking van CTCSS vinden : https://nl.wikipedia.org/wiki/CTCSS.  De reden waarom wij dit zouden gebruiken is omdat onze algemene aanroepfrequentie (145.500 MHz), in tegenstelling tot de algemene aanroep- en noodfrequentie van bijvoorbeeld de scheepvaart en de luchtvaart, vaak ook gebruikt wordt voor andere doeleinden en soms worden er zelfs hele QSO's op gehouden.  Dat is natuurlijk niet correct maar het is een gegeven waar we rekening moeten mee houden. Bovendien wordt deze frequentie vaak, zoals voorzien, gebruikt voor algemene oproepen in het algemeen.
Daarom is het niet doenbaar om aan de B-EARS medewerkers te vragen dat ze een toestel heel de tijd in stand-by laten luisteren op 145.500 MHz want door de vele gesprekken en storingen en signalen in de ruis zou dit zeer vermoeiend worden en zal het toestel al gauw uitgeschakeld worden!  Maar door de CTCSS decoder in te schakelen zullen enkel de gesprekken die vergezeld worden door een 123.0 Hz subtoon hoorbaar zijn en op die manier is het wel mogelijk van een toestel 24u/24u op deze frequentie ingeschakeld te laten.

Aanroepstations :  iteraard zal één station, zelfs vanop een heel hoge locatie, niet heel het land kunnen bestrijken.  Daarom zouden we een lijstwillen aanleggen van B-EARS-medewerkers die op een zeer gunstig gelegen locatie wonen en die zouden bereid zijn om deze oproep en uit te zenden, respectievelijk te heruitzenden. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen wil dat dan doorgeven aan ON4PC.

Afhankelijk van de resultaten die we bekomen zal dit systeem geëvalueerd worden en eventueel algemeen gebruikt worden in de toekomst met dan regelmatige testoproepen.  Na de test mogen jullie mij een E-mail sturen met jullie mening, observaties en suggesties. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Intussen kreeg ik verschillende reacties en lijkt het mij nodig om nog wat toelichting te geven.
 
1) Dit is een test met een specifiek doel, we gaan dus slechts één manier van oproepen uittesten. Er bestaan nog andere mogelijkheden maar deze zullen dan bij een andere gelegenheid uitgetest worden. Er wordt enkel simplex gewerkt, er worden dus geen repeaters gebruikt bij deze test.
 
2) Jullie luisteren op 145.500 MHz en zodra jullie de oproep gehoord en genoteerd hebben schakelen jullie over naar 145.275 MHz alwaar de rest van de test afgewerkt wordt.
 
Op 145.500 MHz mag enkel gezonden worden door de geregistreerde aanroepstations, dit om de aanroepfrequentie zoveel mogelijk vrij te houden (*).
(*): Het concept van een aanroepfrequentie is dat er minimaal op gezonden wordt zodat deze frequentie zoveel mogelijk vrij blijft voor het initiële doel : het oproepen en/of alarmeren van andere stations.
 
3) Uiteraard zal niet iedereen in de shack zitten om de oproep te kunnen horen.  Een draagbaar toestel kan hierbij handig zijn maar heeft dan weer het nadeel dat het ontvangstbereik vrij klein is, dit voornamelijk door de kleine antenne die erop staat. Hiervoor bestaat er een oplossing (**).
 
(**): Lokale crossband repeater: In de shack gebruikt men een dualbandtoestel met crossbandmogelijkheid. Het twee meter gedeelte wordt afgestemd op 145.500 MHz met de volledige CTCSS ingeschakeld (TSQL of iets dergelijk) en het 70cm gedeelte bijvoorbeeld op 434.000 MHz (ook met CTCSS ingeschakeld en met minimaal vermogen) en dan wordt het toestel als crossband repeater geschakeld (zie de gebruiksaanwijzing). 
 
Daarna schakelt men zijn draagbaar toestel in voor ontvangst op 434.000 MHz (ook met de CTCSS decoder ingeschakeld).  Nu kan men zich overal in huis en in de directe omgeving verplaatsen en wanneer er op 145.500 MHz een oproep is met de 123.0 Hz subtoon dan zal men deze ook horen op het draagbaar toestel.

Op dat moment begeeft de radioamateur zich naar zijn shack om daarover te schakelen naar 145.275 MHz en vandaar zijn beschikbaarheid te melden. Voor een dergelijke crossband repeater heeft men geen vergunning voor een onbemand station nodig omdat de operator zich bij het station bevindt.

Uiteraard mag deze opstelling enkel werken wanneer de radioamateur effectief zich in de onmiddellijke omgeving bevindt.
 
4) Het tijdvak wordt enigszins aangepast, de oproep zal gebeuren tussen 19:00 en 21:00 in de beide landstalen. 
 
Na de initiële oproep van het hoofdoproepstation zullen de geregistreerde sub-oproepstations deze oproep herhalen op 145.500 MHz. 

Op deze manier moet de oproep voor vaste stations hoorbaar zijn in heel Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel, het zuiden van Antwerpen en van Limburg, Enkel het Noordoosten van het Vlaamse gewest kan nog een probleem vormen. 

Indien iemand met een goede locatie aldaar beschikbaar is dan hoor ik het graag.
 

We gaan als volgt werken.
 
1) Het hoofdoproepstation ON4PC/m zal opgesteld worden op de Oudenberg te Geraardsbergen en bestrijkt een groot deel van Oost-Vlaanderen, Henegouwen en het westen van Vlaams-Brabant.

2) Het station ON4VC te Torhout bestrijkt West-Vlaanderen en het noorden van Oost-Vlaanderen.

3) Het station ON5DVA te Ottignies bestrijkt Waals-Brabant, Brussel, het oosten van Vlaams-Brabant en een groot gedeelte van Namen.

4) Het station ON6GPS te Robertville bestrijkt Liège, Namen en Luxemburg en het zuiden van Limburg.

De oproep op 145.500 MHz moet het volgende formaat hebben :
 
Exercise – Excercise  :
Dit is een algemene test-oproep enkel voor de medewerkers van B-EARS.
Ce-ci est un appel général de test seulement pour les collaborateurs de B-EARS. 
Exercise – Excercise
Gelieve niet te antwoorden op deze frequentie maar enkel op 145.275 MHz (een-vier-vijf punt twee-zeven-vijf megahertz) met CTCSS 123.0 Hz. 
Veuillez ne pas répondre sur cette fréquence mais seulement sur 145.275 MHz (un-quatre-cinq point deux-sept-cinq megahertz) avec le CTCSS de 123.0 Hz.
Exercise - Excercise.
 
Deze oproep driemaan na elkaar uitzenden

Jullie taak bestaat er in van de hierboven vermelde oproep uit te zenden (in de beide landstalen) op 145.500 MHz met CTCSS 123.0 Hz, stipt op de aanvangstijd van uw hieronder aangegeven tijdvak. 

Na het uitzenden van jullie oproep schakelen jullie over naar 145.275 MHz om aldaar de inmelders te registreren.

De gegevens inzake de door u geregistreerde inmelders alsook hun eventuele opmerkingen worden binnen de 24u naar   on4pc.filip@gmail   gestuurd.

Tijdvak 1 : 19:05 - 19:25    ON4PC/m
Tijdvak 2 : 19:30 - 19:50    ON4VC
Tijdvak 3 : 19:55 - 20:15    ON5DVA
Tijdvak 4 : 20:20 - 20:40    ON6GPS/p
 
In GEEN geval antwoorden op oproepen van eender wie op 145.500 MHz en geen discussies aangaan! Deze frequentie wordt enkel gebruikt om de oproepen door te geven.
73, Filip ON4PC
Technical manager van B-EARS.
 
on4pc [dot] filip [at] gmail [dot] com