UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

BIPT-nieuws

Bedrog met valse sms’en
13-05-2021
Ingediend door: ON3FDS
Logo BIPTHet BIPT lanceerde een persbericht en waarschuwt voor criminele zaken. Cybercriminelen sturen volop valse sms’en, ook smishing genoemd met een bericht over ‘een pakket dat onderweg is’.
Naast dergelijke berichten langs e-mail, viseren de criminelen nu ook de smartphone gebruikers. Het virus FluBot richt ontzettend veel schade aan als men ingaat op het verzoek om te klikken in het bericht of in de sms.

BIPT examens
12-04-2021
Ingediend door: ON7YD
Zoals eerder gemeld zal het BIPT, op voorwaarde dat de evolutie van de corona besmettingen gunstig blijft verlopen, de examens hervatten vanaf 26 april.
Om het besmettingsgevaar zo laag mogelijk te houden zullen de examens schriftelijk afnomen worden. Eventuele berekeningen moeten op papier uitgevoerd worden, het gebruik van een rekentoestel is niet toegestaan. De moeilijkheidsgraad van de uit te voeren berekeningen zal hieraan aangepast worden.
De kandidaten moeten zelf het nodige schrijfgerief meebrengen, de rest wordt door het BIPT ter beschikking gesteld. Neem zeker (minstens) een reserve balpen en/of potlood mee, omwille van de corona maatregelen mag je geen schrijfgerief van andere kandidaten gebruiken. 
In het hele gebouw, met ingebrip van de examenlokalen, geldt een mondmaskerplicht en moeten de social distancing regels in acht genomen worden.
Een negatief COVID-attest is NIET nodig.
Op de uitnodiging die de kandidaten ontvangen van het BIPT staan de bijzondere richtlijnen hoe de kandidaat zich moet aanmelden en deelnemen aan het examen.
Lees ook de eerdere mededeling omtrent het hervatten van de examens.
Speciale prefix ter gelegenheid van de 120ste verjaardag van de eerste transatlantische radiotransmissie
06-04-2021
Ingediend door: ON7YD
Op initiatief van het BIPT mogen alle radioamateurs en radioclubs de gewone prefix ON in hun roepnaam vervangen door de speciale prefix OS in de periode van 18 april 2021 tot en met 12 december 2021. Deze maatregel geldt NIET voor korte roepnamen (vanity calls) en de roepnamen van onbemande stations.


 
BIPT examens worden hervat vanaf 26 april
09-03-2021
Ingediend door: ON7YD
Indien de evolutie van de Corona besmettingen gunstig blijft verlopen zal het BIPT de examens hervatten vanaf 26 april.
Houd er rekening mee dat vanaf dan het nieuwe examenreglement van kracht zal zijn, zie het besluit van 19 januari 2021 betreffende het vastleggen van de regels en voorwaarden van toepassing op de proeven en examens voor radioamateurs.
Dit betekent dat men zich ook kan inschrijven voor het klasse B examen (CEPT Novice vergunning). Wie zich op dit examen wil voorbereiden kan terecht op de online leeromgeving voor radioamateurs van de UBA. Hier vind je ook welke delen van het UBA HAREC handboek gekend moeten zijn voor het klasse B examen.

Mededeling BIPT
31-01-2021
Ingediend door: ON7YD
Volgende mededeling is vandaag ontvangen van het BIPT:
Wij worden op dit ogenblik overstelpt door mails van bezorgde radioamateurs die zich zorgen maken dat ze hun vergunning voor 2021 nog niet gekregen hebben. Ongeveer 70 % van de vergunningen die reeds betaald zijn, zijn reeds vorige week opgestuurd per post. De rest van de vergunningen zal deze week vertrekken. Ik wil er de aandacht op vestigen dat ook wij vallen onder de plicht van het thuiswerken. Wij doen er alles aan op gezien de omstandigheden toch aan een minimale permanentie te doen voor de radioamateurs. Concreet houdt dit in dat er slechts 1 dag iemand aanwezig is in Brussel om vergunningen af te printen en op te sturen. Wij hopen, net als iedereen, dat de omstandigheden zich snel normaliseren en dat de gewone werking van de dienst terug kan aangevat worden
Nogmaals, wij doen er alles aan om te zorgen dat de vergunningen tijdig bij de amateurs zijn. Het is niet nodig om te mailen hiervoor.
Nieuw examenreglement BIPT
20-01-2021
Ingediend door: ON7YD
Vandaag heeft het BIPT het nieuwe examenreglement voor het hehalen van het klasse A (HAREC, ON1 en ON4-9), B (Novice, ON2) en C bedieningscertificaat gepulbliceerd (Besluit van de Raad van het BIPT van 19 januari 2021betreffende het vastleggen van de regels en voorwaarden van toepassing op de proeven en examens voor radioamateurs.).
Het nieuwe examenreglement treedt in voege op 21 april 2021.
Voor het A examen (HAREC) wijzigt de leerstof niet, wel de manier waarop het examen beoordeeld wordt. Tot nu was men geslaagd als men ten minste 66% behaalt op het hele examen, vanaf 21 april moet men 50% behalen op elk van de 3 examenonderdelen (techniek, wetgeving en procedures).
Door de invoering van het B examen wordt het vanaf 21 april terug mogelijk om een Novice certificaat (ON2) te behalen.
Voor het C examen (basisvergunning) wijzigt de leerstof en de beoordeling niet, maar de het attest dat men geslaagd is in de praktische proef is vanaf 21 april 2021 slechts 1 jaar geldig vanaf de datum dat de praktische proef werd afgelegd.
Bedieningscertificaat in bankkaartformaat
02-12-2020
Ingediend door: ON7YD
Het BIPT heeft net laten weten dat de bedieningscertificaten op bankkaartformaat binnenkort verstuurd worden naar alle radioamateurs.
Het is niet nodig om hiervoor contact op te nemen met het BIPT.


BIPT examens tijdelijk opgeschort
07-10-2020
Ingediend door: ON7YD
Het BIPT deelt mee dat omwille van de stijgende COVID-19 besmettingsgraad de veiligheid voor de kandidaten en het BIPT personeel in de examenlokalen niet meer gewaarborgd kan worden.
Bijgevolg zijn alle examens tijdelijk opgschort.
Het BIPT zal ons op de hoogte brengen zodra de examens hervat worden. Wie nu reeds ingeschreven is voor een examen (en hiervoor al betaald heeft) zal zich bij de hervatting zonder bijkomende kosten opnieuw kunnen inschrijven en op dat ogenblik ook voorrang krijgen.


 
BIPT examens
15-07-2020
Ingediend door: ON7YD
Logo BIPT-IBPTHet BIPT laat weten dat vanaf nu de radiioamateur examens, indien het aantal kandidaten het toelaat, terug op computer zullen plaatsvinden.

Raadplegingen van het BIPT
07-07-2020
Ingediend door: ON7YD
Logo BIPT-IBPTHet BIPT heeft vandaag 2 raadplegingen gepubliceerd die betrekking hebben op de radioamateurs:
1. Raadpleging betreffende een ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT inzake de regels betreffende de stations en roepnamen van de radioamateurs.
In dit ontwerpbesluit legt de regels voor het toekennen en gebruik van roepnamen vast, zowel voor gewone stations, onbemande statiosn als op afstand bediende stations.
2. Raadpleging betreffende een ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende de tests en examens voor radioamateurs.
Dit ontwerpbesluit bepaalt de leerstof en de wijze van examen voor de 3 vergunninginstypen (HAREC, CEPT NOVICE en basisvergunning.