UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Syndicate

Syndicate content

B-EARS nieuws

Hier zijn de laatste nieuwsberichten omtrent B-EARS. Ben je zelf geïnteresseerd om aan de B-EARS activiteiten deel te nemen, aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Wil je lid worden van B-EARS? Om je te helpen hebben we een document aangemaakt die je wat meer uitleg geeft over de verschillende stappen die moeten worden doorlopen.
Cursus: gebruik van D-RATS
21-06-2015
Ingediend door: ON4AVJ
[Update!]
Tijdens de oefening van 17 mei jongstleden werd geëxperimenteerd met het overbrengen van bestanden. Een deel van de oefening bestond erin om een databestand met gegevens van slachtoffers door te zenden naar het crisiscentrum. In Antwerpen slaagde men daarin door gebruik te maken van een DMR verbinding. In Oost-Vlaanderen experimenteerde men met D-STAR.
Op ons nationaal congres werd door Patrick, ON4PN, uitleg gegeven over het gebruik van D-RATS voor het overbrengen van berichten. Daar werd voorgesteld om daar verder op in te gaan.
Patrick zal een avondvullende cursus geven over het gebruik van D-RATS in de noodcommunicatie. Dit zal doorgaan op:
 • Woensdag 23 september 2015 om 19u.
 • Plaats: Radio club Leuven (RCL), Diestsevest 39 Leuven.
Deze avond staat open voor alle B-EARS leden van beide taalgroepen.
B-EARS-oefening van 17/05
17-05-2015
Ingediend door: ON7TK
Vandaag 17 mei vanaf 14u. gaat een B-EARS-oefening plaatsvinden in drie provincies, nl. Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams Brabant. Later op het jaar zal een gelijkaardige oefening plaatsvinden in Wallonië.
Deze oefening is de tweede oefening van B-EARS met de FOD Binnenlandse Zaken. De oefening kent drie doelstellingen:
 • de procedures en werking van B-EARS testen,
 • het bestaan van B-EARS bekend te maken,
 • eventuele plaatsen van inzet te documenteren.

Er worden negen teams ingezet met twee B-EARS-medewerkers per team. Elke provincie heeft zijn eigen scenario:

Scenario 1
Twee binnenvaartschepen botsen op het kanaal Gent-Terneuzen, ter hoogte van Zelzate, met een ontploffing als gevolg. Door de ontploffing komt er vervuiling vrij op het kanaal. De brokstukken treffen een nabijgelegen hoogspanningstransformator waardoor in de omgeving ook elektriciteit en communicatie uitvalt.
We zitten op het grondgebied van hulpverleningszone Centrum (Oost-Vlaanderen). Het korps dat de snelste adequate hulp kan bieden is Zelzate, met Assenede in versterking. De interventie wordt geleid vanuit de zonale dispatching te Gent. Er is geen communicatie rond Zelzate en Assenede, daarom wordt B-EARS gevraagd om deze plaatsen te verbinden met de dispatching te Gent.

Scenario 2
Door de droogte van de laatste weken is er brand uitgebroken op de Kalmthoutse Heide. De commando-oplegger van Civiele Bescherming Brasschaat wordt gevraagd als CP-OPS. Doordat er geen dekking is wordt B-EARS gevraagd om de radioverbinding te verzorgen. De noodplanningsambtenaar van Antwerpen open het crisiscentrum, gelegen in het gebouw van Brandweer Antwerpen. Doordat de communicatie tussen Kalmthout en Antwerpen problemen ondervindt, wordt ook daar een B-EARS-ploeg gevraagd.

Scenario 3
Aarschot en zijn deelgemeenten werden afgeschakeld in schijf 6 van het afschakelplan. Door een probleem bij het aanschakelen ontstond er een black-out. De noodplanningsambtenaar beslist om in de deelgemeenten opvangcentra in te richten.

De communicatie verloopt op alle locaties via VHF/UHF. Gezien in het scenario persoonsgegevens moeten verzonden worden, wordt er gebruik gemaakt van datacommunicatie. Tijdens de oefening moet er ook geprobeerd worden een verbinding te maken (HF) tussen één van de locaties in Oost-Vlaanderen, één van de locaties in Antwerpen en één van de locaties in Vlaams Brabant (optioneel).

Het wordt een nieuwe uitdaging voor alle deelnemers…

Logo IBZ - UBA

Vergadering met de regionale en provinciale verantwoordelijken in Wallonië en Brussel
27-07-2014
Ingediend door: ON5KX
Zoals aangekondigd tijdens de Algemene Vergadering van de UBA werd een overeenkomst ondertekend met de FOD Binnenlandse Zaken. Deze vergadering had als voornaamste doelstelling uitleg en commentaar te geven over de verschillende onderdelen van dit akkoord.

We citeren enkele belangrijke punten:
 • Om de accreditatie te bekomen moet een verplichte opleiding worden gevolgd gedurende twee dagen. De opleiding wordt georganiseerd door FOD Binnenlandse Zaken (Civiele Bescherming) en de UBA. Op het einde van de cursus moet men slagen in het examen.
 • Elk lid dat aan de proef deelneemt moet een bewijs voorleggen van blanco strafregister (vroeger "goed gedrag en zeden) evenals een attest waarin men verklaart dat men in goede gezondheid verkeerd. Dit laatste document wordt ter beschikking gesteld door de FOD Binnenlandse Zaken. Een medisch attest is dus niet nodig.
 • De geaccrediteerde leden moeten binnen de twee uur zich kunnen aanbieden op de door de Civiele Bescherming voorgeschreven plaats in geval van oefening of in geval van nood.
 • Er zal minstens één oefening per jaar worden ingericht met de Civiele Bescherming in samenwerking met de UBA.

Het succes van dit project is van essentieel belang voor het imago van de radioamateurs. Aan de overheid moet getoond worden wat een radioamateur is en wat hij kan betekenen voor de maatschappij.

Op weg naar een erkenning!
21-08-2012
Ingediend door: ON4AVJ
Vergadering met het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze 18 augustus 2012
Na een jaar wachten, hebben wij tenslotte onze gesprekspartners van het Ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw kunnen ontmoeten. Ondertussen was dit dossier goed vooruitgegaan en is het verzekeringscontract klaar evenals de begroting voor het project.
Een cursus is in voorbereiding. Hij zal handelen over de procedures en te gebruiken documenten, de kennis van de Nood- en Interventieplannen en de werking van A.S.T.R.I.D. Het tweede deel, typisch voor de radioamateur zal voorbereid worden door U.B.A, werkgroep B-EARS.

Het bezoek van het centrum van de Civiele Bescherming van Jabbeke is gepland voor midden september, waar het samenwerkingsprotocol gefinaliseerd zal worden.
Het is dan aan de leden van B-EARS om te bewijzen dat we in staat zijn om, op autonome wijze de communicatie te waarborgen, die ons gevraagd wordt.

Laat ons klaar zijn voor deze taken!

Nieuw convenant tussen DARES en hulpregio Hollands Midden
21-04-2012
Ingediend door: ON4AVJ
Een langdurige stroomuitval of een overstroming zijn situaties waarbij het denkbaar is dat reguliere communicatie via telefoon en internet uitvalt. Juist in dit soort situaties zijn goede communicatievoorzieningen voor de professionele hulpverleningsdiensten en de gemeenten van cruciaal belang. Met het ondertekenen van een convenant op 19 april kan de Veiligheidsregio Hollands Midden een beroep doen op de stichting DARES voor de inzet van ondersteunende radiocommunicatie tijdens rampen en in crisissituaties.

Hierbij het volledige persbericht

Ook in België werkt B-EARS aan gelijkaardige overeenkomsten met het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wake-up oefening van DARES
21-04-2012
Ingediend door: ON4AVJ

Onze Nederlandse vrienden van DARES deden begin maart mee aan een oefening "Wake-up 2012". Deze oefening werd georganiseerd en mogelijk gemaakt door de Nederlandse 13de gemechaniseerde brigade van Oirschot in het raam van de samenwerking tussen burgers en militairen (ICMS) voor het zuiden van Nederland.

Op 4 maart en de week erna nam DARES deel aan deze “Wake-up call”. Hierbij spant DARES zich in om een deel van de radiocommunicatie bij calamiteiten en noodsituaties te leveren.

B-EARS was uitgenodigd als observator. We gingen een kijkje nemen op zondag.
Meer over deze oefening vind je in de B-EARS stream.

Ook de Nederlandse pers volgde deze oefening. Journalisten van het vakblad "Incident" schreven een interessant artikel over de bijdrage van DARES.


Internet e-mail via ON0VA mogelijk
21-08-2011
Ingediend door: ON4PN
Oost Vlaanderen Zulzeke. “Lokaal” e-mailen en file-uitwisseling naar elk station dat in het bereik van ON0VA is, was al eerder al mogelijk. Maar nu is er een niet onaardige extra bijgekomen: het kan nu ook naar de rest van de wereld. Een e-mail via ON0VA zenden naar een internet e-mail adres is voortaan mogelijk. Ook een e-mail ontvangen, die via het internet is verzonden naar jou, is via ON0VA nu mogelijk. Wereldwijd e-mailen dus, maar zonder internet. Wel met om het even welke D-Star portabel of transceiver en een netbook of PC met D-Rats. Zolang je in het bereik van ON0VA 144.825 Mhz bent is het mogelijk. Nu kan iedere radioamateur er gebruik van maken. Hier meer uitleg over hoe het moet. Denk er eens over na wat dit kan betekenen in een rampsituatie. Bron: www.dstarvlaanderen.be

B-EARS in Ieper
27-06-2011
Ingediend door: ON4AVJ
De aanvraag voor het opstellen van een radionoodnet werd gedaan door de zonechef van de politiezone ARPO-Ieper.
Op vrijdag waren er 5 OM’s actief en op zaterdag 35. Wegens het heuvelachtig terrein werd beroep gedaan op onze technische knowhow om drie omlopen te beveiligen. Er werd telkens gewerkt met een transponder: zenden op 144 MHz en ontvangen op 439 MHz (of omgekeerd). De transponder bevond zich op het hoogste punt van de omloop. Dit systeem blijkt zeer efficiënt en is relatief gemakkelijk op te stellen (geen caviteiten nodig). Op deze manier kunnen alle operatoren van het netwerk elkaar horen, wat vroeger niet het geval was.
Op één van de omlopen werd tevens een nieuwe functie uitgetest, namelijk een zogenaamde “papegaai”. Zo is het mogelijk dat men het laatste bericht terug kan horen door het indrukken van een DTMF code. Deze mogelijkheid is zeer interessant om het netwerk te ontlasten, als men iets niet goed begrepen heeft. Al met al een geslaagde inzet van de B-EARS vrijwilligers.

Earthquake and tsunami in Japan
12-03-2011
Ingediend door: ON4AVJ
We received the following message from Emcor Region 3.
Please leave the following frequencies free for our Japanese collegues, who are suffering a terrible drama.

 
It has been 24 hours since the worst earthquake for 140 years hit off north-eastern Sendai registering 8.9 on the Richter scale and triggering a tsunami.
 
JARL Secretary Ken Yamamoto JA1CJP reports that the disaster appears to have resulted in more than 1,300 people killed or missing.
 
JARL Regional HQ station JA7RL is now involved in emergency communication to support rescue and disaster relief coordination.
 
Ken JA1CJP said they are using 7 MHz SSB, 144 MHz SSB/FM and 430 MHz SSB/FM.
 
 • The frequency 7043 controlled by JR3QHQ the Osaka branch manager of JARL. He is gathering incident information on radio and forwarding this information on the internet.
 
 • The channel 7075 is operated by JL3YSP in Wakayama occasionally. While 7030 kHz is the JARL emergency communication frequency in their bandplan is in use by JA7RL (JARL regional HQ station).
 
 • Japan has 1.3 million hams and is not in need of emergency communication help externally, although this has been kindly offered.
 
 • Ken JA1CJP said basically the efforts being made are purely voluntary. No organised emergency communication has been arranged.
 
Television coverage includes the heartbreaking stories of the quake hitting and the tsunami that swept away coastal towns and felt throughout the Pacific.

B-EARS oefening van 29 december 2010
05-01-2011
Ingediend door: ON4AVJ
Zoals afgesproken op de laatste vergadering van de provinciale verantwoordelijken van B-EARS (Vlaanderen) op 13 december jl. werd er een oefening gehouden op 29/12/2010.