UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Bakens - Repeaters - Packet

Informatie voor sysops van automatische onbemande stations

Vergunningen voor automatische (onbemande) stations kunnen alleen aan vzw van radioamateurs worden toegekend (ON0-vergunningen), zie KB radioamateurs. De UBA wil je daar graag bij helpen.

Enkele van de voorwaarden zijn:
  • er dienen twee verantwoordelijken opgegeven te worden,
  • zij dienen houder te zijn van een HAREC-vergunning (ON1, ON4-9),
  • de eerste verantwoordelijke is hoofdelijk verantwoordelijk t.o.v. de UBA voor de betaling van de jaarlijkse controletaks aan het BIPT,
  • indien men geen betaling meer wenst te doen, moet men de vergunning aangetekend terugzenden naar het BIPT en de UBA daarvan inlichten,
  • de verantwoordelijken dienen lid te zijn van de UBA,
  • Formulier voor de aanvraag van een vergunning voor een nieuw onbemand station of voor een aanpassing aan een bestaande vergunning. Gelieve een formulier per frequentie te gebruiken!
  • Aanvragen voor automatische onbemande stations dienen ingediend te worden via on0stations [at] uba [dot] be

Algemene informatie voor de gebruikers

  • Op "deze pagina" vind je alle informatie over de onbemande stations in ons land en daarbuiten.

Actueel

02/01/2015

Beste radioamateur.

Zoals u merkt worden de gegevens van de onbemande stations regelmatig bijgewerkt. Dit gebeurt voornamelijk met enerzijds de gegevens van de vergunningen en anderzijds met info van bijvoorbeeld een website ofwel info van de medewerkers en/of gebruikers van de onbemande stations.
Om de lijst actueel te houden is dus uw medewerking vereist. Indien u iets opmerkt dat niet juist of niet volledig is laat het mij dan zo snel mogelijk weten zodat ik de lijst kan aanpassen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Een belangrijk nieuw gegeven dat nu ook in de lijst vermeld wordt is de mogelijkheid voor het onbemande station om te blijven werken ook als de netstroom zou uitvallen. Als dit geval is zal de roepnaam in een geel gekleurd vakje geplaats worden. Hiervoor heb ik uiteraard deze informatie nodig van de "sysops".

73, Filip ON4PC
Manager van de onbemande stations.

Info graag naar : on4pc [at] uba [dot] be