UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Waarom CW leren?Eerst enkele veelgehoorde misvattingen weerleggen...


Verbindingen in telegrafie hebben in de commerciële wereld plaats geruimd voor satellietverbindingen en digitale communicatie. Dus is telegrafie nutteloos geworden.

Antwoord: men mag commerciële doelstellingen niet met onze doelstellingen vergelijken. Informatiesnelheid is van primordiaal belang op commercieel vlak. Voor onze verbindingen is de snelheid waarmee de informatie wordt afgeleverd van weinig tel. Als radioamateurs mogen we al tevreden zijn als we - met onze bescheiden technische middelen - de informatie kunnen afleveren.


In bijna alle landen behoort de morsetest tot het verleden. De telegrafie zal op termijn in de vergetelheid verdwijnen.

Antwoord: Wij hebben geen kristallen bol, maar de huidige trends wijzen eerdere in de tegenovergestelde richting: de belangstelling voor telegrafie neemt toe. Zo meldt de AGCW (Arbeitsgemeinschaft CW) een toename van het aantal leden. Ook de response op de nieuwe UBA CW-cursus wijst in die richting. Horen we nu veel minder CW-stations op HF dan vroeger? Nu de druk van de ketel is, groeit blijkbaar het besef dat het de moeite loont om CW onder de knie te krijgen.


CW is aartsmoeilijk om aan te leren.

Resoluut antwoord: NEEN. Anders zouden er geen duizenden radioamateurs zijn die de CW beheersen toch? CW aanleren is een kwestie van motivatie, een redelijke dosis discipline en een goede leermethode.


Nu de donkere wolken zijn opgeruimd, kunnen we overgaan tot enkele gegronde redenen om CW aan te leren.


VOOR DE LIEVE CENTEN

Radioamateurisme betekent voor de meesten onder ons een vorm van nuttige vrijetijdsbesteding, met een beperkt financieel budget. Een HF transceiver van om en bij de € 2.500 betekent een zware tol voor het gemiddeld amateurbudget. Het kan ook anders, in het bijzonder wanneer men start op HF. Bijvoorbeeld: een draadantenne, een tweedehandsontvanger en een zelfbouw CW zender. CW komt neer op het schakelen van een draaggolf en dit vereist geen technische hoogstandjes. Iedere radioamateur kan een CW zender in elkaar knutselen. En er zijn voldoende gunstig geprijsde kits voorhanden.


VOOR DE PERFORMANTIE

Iedere ervaren OM zal beamen dat "waar SSB stopt, CW begint". Onder omstandigheden van veel QRM / QRN trekt telegrafie steeds aan het langste eind. Bepaalde digitale modes kunnen tegenwoordig de performantie van CW evenaren, maar daarvoor moeten software en hardware worden ingeschakeld, hetgeen opnieuw weegt op het amateurbudget. Tijdens bepaalde propagatiemethodes zoals aurora, blijft CW trouwens als enig efficiënt communicatiemiddel over.


CW IS UNIVERSEEL

Telegrafieverbindingen vergen geen talenkennis. Via Q-codes en geijkte afkortingen kan men zich overal verstaanbaar maken. Er bestaat geen taalbarrière in CW.


VOOR DE DX
Wie het heeft begrepen op het werken van exotische calls via DXpedities zal merken dat deze in hoofdzaak CW hanteren als communicatiemiddel.


CW IS OMGEVINGSVRIENDELIJK

Mits een hoofdtelefoon te gebruiken, blijft CW traffic totaal storingsvrij voor uw onmiddellijke omgeving, hetgeen uiteraard niet van een telefonieverbinding kan worden gezegd.


LAST BUT NOT LEAST: VOOR DE KICK
Het beheersen van een 'taal' die niet algemeen gekend is, is de initiële kick. Maar bovendien zal je automatisch verder willen gaan dan de basiskennis en de seinsnelheid willen verbeteren. Wij kennen 'gevallen' die in een mum van tijd zijn geëvolueerd van novice tot high-speed CW operatoren. Omwille van wat? Omwille van "de kick".