UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Verslag van het UBA-congres 2021 (video conferentie)

 
 
AV-AG Presentation (Intro)

Begin 2021 werd duidelijk dat de COVID-crisis nog niet voorbij was. In maart 2021 heeft de Raad van Bestuur besloten de vooraf vastgestelde datum van zaterdag 8 mei 2021 voor de Algemene Vergadering te handhaven. Opnieuw vond de Algemene Vergadering plaats in de vorm van een videoconferentie. Als alles goed gaat, is het volgende UBA-congres en de volgende algemene vergadering gepland voor 7 mei 2022.