UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

De UBA-website

Onze moderne tijd heeft als typisch kenmerk dat alles rondom ons voortdurend verandert in een steeds sneller tempo. Ook onze vereniging, de UBA, moet mee veranderen met zijn tijd. Niemand zal ontkennen dat we in een "Internet-tijd" leven. Internet is gewoon niet meer weg te denken in onze moderne maatschappij, ook niet wat betreft onze hobby. Een van de logische evoluties is dat de UBA nu over zijn eigen Internet server beschikt. We vertellen je graag over het waarom en het hoe.

De UBA-website

ON5OOEen eerste fase naar een professionele website werd in april 2003 ingezet toen de firma DPtec in eerste instantie zorgde voor een zeer geslaagde vormgeving van onze site. Iedereen is wat dat betreft nog steeds vol lof. Het was trouwens voor sommigen een bron van inspiratie ("to be copied is the greatest of flatteries!"). Het zag er allemaal goed uit, maar het concept was niet perfect, zeker niet wat betreft alles wat achter de schermen (ja, van jouw PC) dient te gebeuren... Inderdaad, de beste optie bleek om over te gaan op een server die volledig in eigen beheer was en vermits het onderhoud van onze website steeds meer mankracht begon op te eisen, moest worden gezocht naar een betere bestandenstructuur die zou toelaten om met meer mankracht aan de website te werken. Daarom werd eind 2004 beslist om de bestandenstructuur daadwerkelijk aan te passen aan de nieuwe noden. Dat betekent dat een handvol medewerkers na grondig beraad systematisch alle bestanden uit de oude website dienden te migreren naar de nieuwe website (nieuwe structuur). Een totaal nieuwe boomstructuur werd getekend en ingevuld, en vele duizenden linken werden verlegd, een waar monnikenwerk. Vanaf nu krijgt iedere medewerker het volledig beheer van zijn eigen rubriek terwijl anderen zich enkel bezig houden met de besturing en de stijl. Daar waar een kat moeilijk haar eigen jongen kon vinden in de oude structuur (niet makkelijk met die 3 talen) heeft ON7TK gezorgd voor een klein meesterwerkje: het lijkt wel of de website een fluitje van niets is geworden... En toch.

Drie jaar later wordt reeds druk gewerkt aan de opvolger van onze website. De website techniek heeft intussen een ganse evolutie meegemaakt en het is de bedoeling om gretig gebruik te maken van de nieuwe technieken. Ons webteam beslist om te werken met een zgn. "contentmanagementsysteem". Een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing, meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren (contentmanagement). Als afkorting wordt ook wel CMS gebruikt, naar het Engelse "content management system" (inhoudsbeheerssysteem). Een functionaliteit van een CMS is dat gegevens zonder lay-out (als platte tekst) kunnen worden ingevoerd, terwijl de gegevens worden gepresenteerd aan bezoekers met een lay-out door toepassing van sjablonen. Een CMS is vooral van belang voor websites waarvan de inhoud regelmatig aanpassing behoefd, en de inhoud in een vaste lay-out wordt gepresenteerd aan bezoekers. De meeste grote bedrijven gebruiken voor hun website tegenwoordig een CMS (ref. Wikipedia).

Na wat experimenteren met Joomla, Typo en... Drupal, wordt overeengekomen om in zee te gaan met het Drupal CMS. Drupal is een open-source contentmanagementsysteem (CMS), ontwikkeld in de programmeertaal PHP en uitgebracht onder de GNU General Public License (GPL). De sterkte van Drupal blijkt de zeer goede ondersteuning te zijn van meertalige websites. Hiermee is de kous echter nog niet af.

De UBA-website is intussen in volume heel wat toegenomen. De inhoud van de pagina's bevatten niet alleen tabellen, links, maar ook dynamisch opgebouwde lijsten van medewerkers, invulformulieren en tevredenheids enquêtes, allemaal gevoed uit de UBA database van de ledenadministratie. Ook deze zaken moesten in de nieuwe website worden ondergebracht. Om te kunnen profiteren van de veiligheidsmechanismen van Drupal moesten de PHP-scripts voor een groot deel worden herschreven. Een klein team samengesteld uit ON5OO, ON4UN, ON7TK en QRP 7TK (Aimé) hebben ervoor gezorgd dat dit gigantische werk in goede banen werd geleid. Aimé zorgde voor het nieuw kleedje (theming) en de verschillende CSS-bestanden (dit zijn de scripts die zorgen voor de vormgeving in een website) en ON7TK ontfermde zich over de verschillende scripts en de algemene opbouw van de website (meer dan een twintigtal uitbreidingsmodules werden aan het ontwerp toegevoegd). ON5OO en ON4UN zorgden voor de grafische ondersteuning. Een handvol extra medewerkers zorgde voor de migratie van de inhoud van de website. Het werd opnieuw een monnikenwerk dat heel wat tijd in beslag heeft genomen...

De nieuwe webploeg

Niet alleen de UBA-website is in voordurende evolutie, ook de medewerkers veranderen voortdurend. We kunnen toch stellen dat de vaste ploeg van het eerste uur grotendeels nog steeds actief in de weer is om onze UBA-website levendig te houden. Hierna vind je een overzicht van de taakverdeling (01-01-2009).

Rubriek Verantwoordelijke
Actueel ON4BEN, ON7YD & ON7TK
ARDF ON4FOX
Contact (Info) ON7TK
Dossiers ON4UN
Beurs ON7TK
Radioamateurisme ON7YD
HF ON5EX
HF-propagatie ON8DS
HF-contests ON7SS
Awards ON4CAS
Downloads ON5OO
ONL ON7TK
Techniek ON5EX
UBA ON7YD
Examens (NL) ON7YD
Examens (FR) ON7TK
VHF/UHF-contest & Firsts ON4AVJ
VHF/UHF DX ON4KHG
Vormgeving QRP 7TK (Aimé)
Nazicht en verbeteringen ON4IVU
Vertalingen (FR) ON4BEN
Links ON4ADN
Besturing ON7TK
Hardware ON6TI

Wil je informatie bezorgen aan onze medewerkers, dan blijft het adres "info [at] uba [dot] be" gelden. We zorgen wel dat het terechtkomt. We hebben echter op zowat alle pagina's (bovenaan rechts naast de update-datum) de roepnaam van de verantwoordelijke gezet, mocht je die toch rechtstreeks willen contacteren. Met deze versterkte ploeg zullen we nog korter op de bal spelen.


ON4UN ON7TK ON6TI ON5EX ON7YD
ON4UN ON7TK ON6TI ON5EX ON7YD

ON4BEN ON4KHG
ON4BEN ON4KHG

Hardware

Server (hardware)De server is gemonteerd in een 19-inch rack chassis van amper 8 cm hoog. Het moederbord biedt plaats aan een Dual Xeon processor 2.4 GHz. Beide processoren worden gekoeld door middel van twee windturbines met groot debiet. Het systeem is voorzien van 1 GB RAM-geheugen (DDR400). Als opslagmedia werd in aanvang gebruik gemaakt van twee harde schijven van 120 GB van het type "Serial ATA". Dat houdt in dat zo'n harde schijf kan worden omgewisseld terwijl het systeem draait (hotswap). Iets dergelijks is vrij courant terug te vinden op server systemen. Na vijf jaar trouwe dienst werden deze harde schijven vervangen door schijven van 500 GB. De hosting van heel wat sites van onze sectie's, had ervoor gezorgd dat we ook hier meer capaciteit moesten voorzien.

De andere onderdelen zoals een diskette-lezer, CD-lezer zijn van het model die gebruikt worden bij notebooks. Het geheel wordt gevoed met een 300W-voeding. Er zijn twee netwerkaansluitingen, namelijk TBase 100 (MBit) en TBase 1000 (GBit). De eerste netwerkaansluiting voorziet in de verbinding met het Internet (backbone bij de provider). De tweede netwerkaansluiting laat ons toe het systeem te koppelen met een andere server.

Omgeving

De server heeft onderdak gevonden bij een professionele provider die garant staat voor alle functionaliteit. In een air-conditioned ruimte staan honderden gelijkaardige servers opgesteld, met als doel, allerlei Internet toepassingen ter beschikking te stellen van de Internetgebruikers. Ons systeem krijgt er rechtstreeks toegang tot de Internet backbone, die zowat functie doet van Internet autosnelweg, waar de signalen exclusief over glasvezelverbindingen gebeuren. Wanneer je een verbinding wenst te maken met onze server, zal je echter eerst op de server van je eigen provider terechtkomen, en van daar uit een verbinding opzetten met de UBA-server.

Toekomstperspectieven

Vermits we het systeem in eigen beheer hebben, zijn de mogelijkheden zo goed als onbeperkt. Sedert enige tijd is de reflector voor de kaderleden, opgestart door ON7VQ, de DM van LVN, overgenomen in eigen beheer. Het mail forwarding systeem waarbij ieder UBA-lid beschikt over een UBA Email adres zoals bv. on4xyz @uba.be. heeft intussen ook heel wat goede diensten bewezen. Er zijn intussen meer dan 1000 UBA-aliassen actief. We kunnen nu eveneens extra php-toepassingen schrijven die heel wat taken voor de ledenadministratie en voor het onderhoud van de website zullen vereenvoudigen. De nieuwe hambeurs die einde 2003 zeer enthousiast door de bezoekers van de UBA-website werd onthaald werd eveneens door ON7TK in php geschreven. Ook hij wordt nog verder geoptimaliseerd. The sky is the limit! Heb je zelf voorstellen? Aarzel niet om ze ons kenbaar te maken.

Drupal laat ons toe om bepaalde delen van de website te reserveren voor de UBA-leden en andere delen voor de zgn. "anonymous" gebruiker. Wanneer men ingelogd is in het systeem kan men nu reeds profiteren van extra functionaliteiten. Dit wordt in de toekomst nog verder verfijnd...

Met dank aan

ON4AVJIn eerste instantie moeten we denken aan hij die onze allereerste UBA-website opzette, namelijk Jacques ON4AVJ. Je was een pionier, Jacques! Verder wil de UBA iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen bij het tot stand komen van dit project onder de leiding van ON5OO. Het waren vooral ON7TK, ON7PC en ON4UN die enkele weken spendeerden om alles te migreren en te debuggen op de nieuwe server. Ook een woord van dank aan zij die de nodige inspanningen leverden om de programmeertaal te leren zodat ze elk, zelf hun eigen rubriek op de UBA-website die tot 9 mei 2009 operationeel was, konden invullen en onderhouden: ON5EX, ON7SS, ON4CCP en de "oudgedienden" ON4AVJ, ON7TK, ON7PC, ON7YD, ON4IVU, ON4KV, ON4CAS en ON4UN.

Om over te gaan naar de nieuwe site die onder Drupal draaide, moest opnieuw een volledige migratie plaatsvinden. Vermits het volume van de gegevens was toegenomen, was het migratie werk nog veel zwaarder dan voorheen. Ziehier het resultaat. We houden eraan om heel in het bijzonder de volgende medewerkers te bedanken: ON4IVU, ON4CAS, ON5EX, ON4BEN, ON4AVJ, ON7YD, ON7QQ, ON5OO, ON4UN, ON6TI en ON7TK.

We mogen ook de (spijtig genoeg steeds dezelfde) onvermoeibare vertalers (in eerste instantie ON4BEN) niet vergeten die bijna dag-in dag-uit artikels uit het Nederlands naar het Frans vertalen alsook de occasionele vertalers die de (weinige) artikels en bijdrages die origineel in het Frans zijn geschreven, vertalen naar het Nederlands.

Jouw feedback

Meer dan ooit willen we jouw feedback! Meer dan ooit zijn we nu qua hardware en software uitgerust om aan jouw wildste dromen tegemoet te komen. Alleen mogen we niet vergeten dat het allemaal vrijwilligers zijn die hun vrije tijd opofferen om je een van de prachtigste radioamateur-sites te bezorgen, die er op het internet te vinden zijn.